X

Parkering

Collectia arbejder i dag for nogle af landets største parkeringsselskaber

– vi håndterer både almindelige afgifter, samt afgifter hvor parkanten er kommet med en indsigelse, som I efterfølgende har besvaret og afvist.

Vores erfaring, viden og ekspertise har vi samlet i vores “Parkeringsløsning”. Vi håndterer jeres afgifter igennem en hurtig og effektiv inddrivelsesproces – alt efter om der er indsigelse mod sagen eller ej. Vores specialiserede medarbejdere, som arbejder med jeres afgifter, er vant til at arbejde i parkeringssystemer – og er professionelle i håndteringen af jeres parkanter. Dette sikrer, at parkanterne får en god, respektfuld og konsekvent dialog med os, hvilket gør os i stand til at løse mange sager i samtalen med parkanterne.

Effektiv og omkostningsbevist parkeringsløsning

Via vores advokatsamarbejdspartner kan vi tilbyde en ”full-service” inkassoløsning, hvor vi kan vælge at starte inkassoprocessen i udenretlig eller indenretlig regi.  Samtidig kan vi tilbyde at skræddersy en løsning, der passer til jeres værdier og branchespecifikke behov.

Grundet vores mangeårige erfaring med inddrivelse af parkeringsafgifter, har vi fået opbygget en stor viden om problemstillinger inden for netop denne branche (skiltning, kvalitet af billeder, opmåling, automater mv). Derudover har vi et hold af juridiske eksperter, som ligeledes har den rette viden og erfaring til at håndtere jeres sager. Hvis I ønsker at få mere information om Danmarks mest effektive og omkostningsbeviste parkeringsløsning, så ring eller skriv til os.

5 Fordele

  • Stort kendskab til parkeringsafgifter
  • Fleksibel løsning som skræddersyes til jeres behov
  • Branchens mest effektive og dynamiske inddrivelsesprocesser
  • En partner som er ISO 9001:2008 certificeret
  • Der sendes et klart og konsekvent signal til parkanten.