X

Behandling av personuppgifter

Introduktion

Collectia behandlar personuppgifter om sina klienters kunder i enlighet med instruktioner från respektive klient. Med klient avses i detta fall den som är fordringsägare. Collectia är i personuppgiftslagens mening personuppgiftsbiträde i förhållande till klienten, som i sin tur är personuppgiftsansvarig.

De uppgifter som kan komma att behandlas är exempelvis för- och efternamn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress, telefonnummer och betalnings- och orderinformation från fordringsägaren. I vissa fall registreras även uppgifter om kunders ekonomiska förhållanden och betalningsförmåga som kan framkomma av genomförda kreditupplysningar. Dessutom registreras hur mycket respektive kund är skyldig att betala fördelat på kapital, ränta och kostnader. Om fordran förblir obetald efter vidtagna inkassoåtgärder kan även uppgifter kring eventuella åtgärder hos Kronofogdemyndigheten och svenska domstolar behandlas.

Syftet med behandlingen är att säkerställa att Collectia kan genomföra en säker identifiering av kunder för att möjliggöra en inkassoprocess i enlighet med inkassolagens bestämmelser och i överensstämmelse med god inkassosed. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar eller andra myndigheter för rättsliga och/eller exekutiva åtgärder. Om kunden flyttar utomlands kan de registrerade uppgifterna även komma att överlämnas till utländska inkassoombud.

Personuppgifterna har ursprungligen inhämtats av fordringsägaren i samband med fordrans uppkomst. Dessa uppgifter kommer Collectia tillhanda och registreras hos bolaget i samband med att inkassouppdrag mottas. Uppgifterna kan sedan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av information från myndigheter, kreditupplysningsföretag eller informationshanteringsföretag.

Personer vars personuppgifter är registrerade hos Collectia har rätt att en gång per år kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som behandlas. En sådan begäran skall göras skriftligen till Collectia. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan korrigeras genom en skriftlig begäran ställd till Collectia.

Insamling och bearbetning av information vid användning av hemsida

När du besöker vår hemsida sparas information om ditt besök, vilket görs för att anpassa och förbättra innehållet på hemsidan. Om du inte vill att den insamlade informationen ska sparas bör du ändra inställningarna i din webbläsare och avstå från ytterligare användning av hemsidan. Nedan har vi sammanställt vilken information som samlas in, dess syfte och om utomstående har tillgång till den

Kakor
Hemsidan använder kakor (cookies) som är en textfil och som lagras på exempelvis din dator i syfte att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, samla in statistik och målinrikta annonser. Kakor innehåller ingen skadlig kod. Det är fullt möjligt att radera eller blockera kakor. Om du tar bort eller blockerar kakor kan detta påverka hur en hemsida visas. Du riskerar också att hemsidan inte fungerar optimalt och att du därmed inte får tillgång till all relevant information.

Insamling av uppgifter
När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar viss information beroende på vad du gör på hemsidan, som exempelvis om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar/undersökningar eller registrerar dig som användare. Det vi samlar in och bearbetar är: teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du går in på. Och i det fall du har gett ditt uttryckliga medgivande därtill, bearbetas även ditt namn, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation. Syftet med insamlingen är att identifiera dig som användare, registrera dina köp och betalningar, samt att på bästa sätt tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll på vår hemsida. Vi har vidtagit alla tekniska åtgärder för att förhindra att informationen om dig förkommer, publiceras, röjs eller missbrukas. Information som lagras kommer att raderas när den inte längre behövs eller du själv begär det.

Övrigt
Uppgifter om din användning av hemsidan lämnas ut till tredje part i den mån den informationen är känd. Informationen används då till målinriktad reklam. Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post m.m. får endast ske om du lämnat ditt uttryckliga samtycke därtill. Vi använder utomstående part för lagring och bearbetning av data. Utomstående part lagrar och bearbetar data endast å våra vägnar och är alltså förbjuden att använda informationen för egen räkning. Vi använder endast sådan part som kan lämna tillräckligt dataskydd.

Kontakt

Collectia AB
Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö
Tfn: 040-00 00 00
Email: forsaljning@collectia.se