X

FAQ

Kan ni hjälpa till även om det rör sig om små belopp?

Ja, det kan vi. Vi hanterar nämligen inkassoärenden oavsett beloppsstorlek.

Kan ni hjälpa till även om jag bara har ett litet antal ärenden?

Ja, det kan vi. Antalet ärenden spelar ingen roll för oss på Collectia.

Hur tjänar ni era pengar?

Vi tjänar våra pengar på omkostnader och avgifter som gäldenären får betala. När gäldenären betalar sin skuld får du alltid ditt kapitalbelopp och vi behåller avgifterna m.m. Se nedan exempel.

Din kund har inte erlagt betalning för en faktura på 1.000 kr. Collectia skickar först en betalningspåminnelse, varur framgår att det därigenom har lagts till ett belopp om 60 kr för själva påminnelsen. Om din kund fortfarande inte har betalat, skickas ett inkassokrav, varur framgår att ett belopp om 180 kr lagts till p.g.a. inkassokravet. När din kund har erlagt betalning erhåller du kapitalbeloppet på 1.000 kr och Collectia behåller 240 kr.

Information om avgifter m.m.

Påminnelsebrev 60 kr

Inkassokrav 180 kr

Amorteringsplan 170 kr

Ansökan om betalningsföreläggande 300 kr (med verkställighet 900 kr)

Eget arbete med ansökan 380 kr