X

Lagstiftning och kostnader

Avgifter och kostnader (för gäldenären)

Avtalad påminnelseavgift: 60 kr

Inkassokrav: 180 kr

Amorteringsplan 170 kr

Ansökan om betalningsföreläggande (med verkställighet): 300 (900) kr

Arbete med ovan ansökan: 380 kr