X

Om Collectia

Vem är Collectia?

Collectia CMS AB ägs av Collectia CMS A/S i Danmark, som etablerades på den danska marknaden redan 1998 i samband med att Tele2 startade upp sin verksamhet i Danmark. I mars 2016 förvärvades Collectia CMS A/S i Danmark av det tyska riskkapitalbolaget Findos Investor Gmbg, med uteslutande familjeägda företag som ägare. I dag är av Collectia CMS A/S ett av Danmarks största och mest välrenommérade inkassobolag och är kvalitetssäkrade enligt ISO 9000:2008.

Collectia är ett inkassobolag som erbjuder en komplett portfölj av tjänster såsom fakturautskick, fakturaköp, påminnelsebrev, inkassobrev, inkasso och tvistelösning. Vi hjälper våra klienter att få hem sina pengar på ett respektfullt och konsekvent sätt; på så sätt optimerar vi våra klienters kassaflöden och minimerar dess kundförluster samtidigt som relationen mellan klienten och gäldenären bevaras.

Collectias filosofi är att en utebliven betalning inte beror på något annat än förbiseende eller glömska. Det är därför vi behandlar dina kunder med respekt. Och med den filosofin kan du vara säker på att du behåller dina kunder. Vi skyddar helt enkelt ditt namn och din goodwill under hela processen.

Kvalitetssäkring av ditt varumärke

Collectia kan erbjuda tjänster till samtliga branscher inom svenskt näringsliv eftersom vi har tagit fram specifika branschlösningar. Vår utgångspunkt är alltid den aktuella branschens utmaningar och specifika behov. För att kunna erbjuda den bästa och mest kompetenta servicen till just din bransch, fokuserar och specialiserar sig på en viss bransch. På så sätt får våra medarbetare en unik kännedom om branschspecifika utmaningar och behov.

Collectias filosofi är att en utebliven betalning inte beror på något annat än förbiseende eller glömska. Det är därför vi behandlar dina kunder med respekt. Och med den filosofin kan du vara säker på att du behåller dina kunder. Vi skyddar helt enkelt ditt namn och din goodwill under hela processen.