X

No Cure – No Pay

Inkasso på dina villkor!

Collectias inkassolösningar är inkasso på dina villkor.

Vi arbetar nämligen utifrån modellen No Cure No Pay. Detta innebär för dig som kund att du inte betalar något om vi misslyckas med att få hem dina pengar – Det är det vi menar med No Cure No Pay.

Collectia behåller å andra sidan alla de avgifter som vi har rätt att ta ut enligt avtal och lag, såsom påminnelsesavgift och inkassokostnad. Kapitalbeloppet behåller du som kund!

Branschlösningar

Om du undrar över vilken lösning som passar just din verksamhet, kan du se vilka olika branscher som vi är verksamma i.

Åtgärder

Förseningsavgift (endast B2B)
Påminnelseavgift (endast fysiska personer)
Avgift för översändande av inkassobrev
Avgift för upprättande av avbetalningsplan
Avgift för avisering och bokföring av avbetalningsfakturor
Avgift för upprättande av betalningsföreläggande
Avgifter till Kronofogden
Långtidsbevakning

Belopp

450,-
60,-
180,-
170,-
60,- per avbetalningsfaktura
380,-
Enligt gällande prislista hos Kronofogden
25% av indrivet kapitalbelopp

Vem faktureras?

Gäldenären
Gäldenären
Gäldenären
Gäldenären
Gäldenären
Borgenären
Borgenären (gäldenären är dock ersättningsskyldig)
Borgenären

Kostnadsfria tjänster

Åtgärder

Påminnelsetjänst
Telefonuppringning
Inkassobrev
Avbetalningsplan

Belopp

0:-
0:-
0:-
0:-