X

Avskrivna ärenden

Töm ditt arkiv på avskrivna ärenden!

Om du har avskrivna fordringar i arkiven kan Collectia hjälpa dig med att återuppta indrivningen av dessa.

På detta sätt uppnår du ett förbättrat kassaflöde på redan avskrivna ärenden.

I samband därmed sker det även en kvalitetssäkring av fordringarna, innan någon inkassoåtgärd vidtas.

Collectia kan hjälpa dig att uppnå följande:

  • Återupptagande av avskrivna ärenden
  • Förbättrat kassaflöde
  • Preskriptionsavbrott
  • Integrerad webblösning som ger dig en unik möjlighet att följa ditt ärende i realtid
  • Trygghet under hela processen

Få ditt behov undersökt på 5 minuter!

Vi ringer gärna upp dig för att diskutera dina behov och önskemål, så att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för dig.
Ring upp mig!