X

Bevakning

Bevakning och kontinuerlig uppföljning

Om ditt ärende mot förmodan inte skulle ha resulterat i full betalning från gäldenären kan du välja att placera ditt ärende på bevakningen.

Som du kanske känner till preskriberas en konsumentskuld efter tre (3) år. På Collectia hjälper vi dig att påminna din kund om hans skuld till dig. Som näringsidkare kan det nämligen vara besvärligt och tidskrävande att följa upp preskriptionstider och gamla kundfordringar.

Kostnader för bevakning

I bevakningsförfarandet påminner vi din kund löpande om deras skuld. Om vi lyckas i vårt arbete får vi en provision – om inte är tjänsten utan kostnad för dig.

Fördelningen mellan dig och Collectia beror på det avtal du har med oss.

Ring upp mig!