X

Fakturatjänst

Låt Collectia skicka dina fakturor

Collectias fakturatjänst ser till att du får skickat fakturor till dina kunder i tid samtidigt som du slipper det administrativa arbetet, innebärande att du istället kan lägga tid på att driva och utveckla din verksamhet.

Att lämna över administrationen av dina fakturor till en partner som har de rätta systemen och kapaciteten för att hämta hem dina pengar skapar trygghet!

Collectia registrerar inbetalningarna och stämmer av dina gäldenärers konton och överföra pengarna till dig – direkt i ditt eget system eller från Collectias eget systemet.

Om din kund däremot inte betalar sin faktura påbörjas ett strukturerat kravförfarande.

Collectias fakturatjänst hjälper dig att uppnå:

 • Minskad administration
 • Strukturerad faktura- och påminnelseprocess
 • Tid att driva och utveckla din verksamhet
 • Färre bekymmer och mindre kundförluster
 • Professionell hantering av dina kunder

Så fungerar Collectias fakturatjänst:

 • Du anförtror dina fakturor till Collectia som skriver ut, kuverterar och sedan distribuerar dessa elektroniskt eller via brev.
 • Kravet är att det rör sig om minst 100 fakturor per månad.
 • Vi bokför registrerade inbetalningar och avstämmer av din bokföring.
 • Vi svarar på dina kunders förfrågningar om betalningar.
 • Vi påminner dem som inte betalar i tid, och om det är nödvändigt, för vi över ärendet till inkasso efter överenskommelse med dig.
 • Vi upprätthåller din kunddatabas.
 • Om kunden är utländsk – eller flyttar utomlands – överlämnar vi ärendet till en av våra många partners i utlandet.
 • Vi enas om en kravpolicy för att återspegla ditt företags värderingar och attityder.

Vi kan identifiera dina behov på 5 minuter!

Ring oss för ett informellt samtal