X

Påminnelsetjänst

Låt Collectia påminna glömska kunder!

Med Collectias påminnelsetjänst får du ett verktyg som gör det enkelt för dig att kräva in dina utestående fordringar. En klassisk utmaning för många företag är att påminna kunder som inte betalar. De utestående kundfordringarna försvagar ditt kassaflöde och därmed din förmåga att på bästa sätt driva din verksamhet. Med Collectias påminnelsetjänst får du ut påminnelser i rätt tid och du frigör resurser som istället kan användas till att driva och utveckla din verksamhet.

Collectias påminnelsetjänst kan bidra till:

  • Ökat kassaflöde
  • Minskad administration
  • Tid att driva och utveckla din verksamhet
  • Förbättrad likviditet
  • Professionell hantering av dina kunder

Den kompletta inkassolösningen

Collectia erbjuder en komplett inkassolösning som vi dessutom kan skräddarsy så att den tar hänsyn till just dina specifika behov. Vi hanterar hela inkassoprocessen; allt från att skicka fakturor, påminnelser och inkassokrav till hantering av betalningsförelägganden, stämningar och utmätning samt kontinuerlig kontroll av dina gäldenärer via vår online-portal.

Vi vill hjälpa både små och stora företag att driva in sina fordringar från sina kunder och medlemmar. Det är därför vi har utvecklat olika inkassolösningar med unika fördelar – naturligtvis har vi en som passar just din verksamhet.

SE VILKA LÖSNINGAR COLLECTIA ERBJUDER

Vi identifierar dina behov på 5 minuter

Vi ringer upp dig för ett informellt samtal om dina behov så att vi kan hitta rätt lösning för dig.

Ring oss för ett informellt samtal