X

Betalningsföreläggande och domstolsprocess

Kronofogdemyndigheten

Om kunden inte skulle betala efter ett inkassokrav, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten genom en ansökan om betalningsföreläggande. Om gäldenären inte bestrider kravet, meddelar kronofogdemyndigheten ett s.k. utslag, vilket är ett slutligt bevis på att gäldenären har en skuld.

Det avgifter m.m. som tillkommer i denna process belastar inte dig som kund, utan det läggs på kapitalbeloppet som gäldenären har att betala.

Allmän domstol

Om gäldenären däremot skulle bestrida kravet, avlutas inkassoförfarandet (eller ansökan om betalningsföreläggande) och ärendet får istället avgöras av allmän domstol. Den domstolsavgift som tillkommer i denna process är antingen 600 kr (småmål) eller 2 500 kr.

En domstolsprocess påbörjas inte utan kundens medgivande därtill.

Ring oss för ett informellt samtal