Ny lov vedtaget vedr. retsafgifter – Hvad betyder det for dig?

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget et lovforslag, der ændrer loven vedr. retsafgifter, som vi hidtil har kendt til den. Men hvad betyder det for dig? Som udgangspunkt bliver reglerne omkring retsafgifterne mere gennemskuelige og forenkles således, at de bliver lettere at benytte for advokater, domstole og andre instanser.

Ændringerne træder i kraft d. 1. oktober 2021 og resulterer i, at vi fremover vil arbejde ud fra faste satser i fogedretten. For sager i civilretten, opgøres satserne på baggrund af den pågældende sags værdi.

 

Sager i fogedretten

Vælger du som kreditor at sende din sag i fogedretten, skal du fremover betale en retsafgift på 750 kr. – uanset kravets størrelse. Afgiften er et udlæg, som pålægges din kunde.

Retsafgiften på de 750 kr. dækker over følgende:

  • Betalingspåkrav
  • Udlægsforretning
  • Politifremstilling

Ovenstående betyder, at retsafgiften på de 750 kr. dækker over samtlige fogedforretninger fremover, herunder politifremstilling og udekørende fogedforretning, som kreditor begærer inden for 12 måneder, fra den dag afgiften betales. Er begæringen efter de 12 måneder, skal der betales en ny retsafgift.

 

Forløb i fogedretten – betalingspåkrav

Forløb i fogedretten - Betalingspåkrav - Collectia Inkassofirma

 

Forløb i fogedretten – fogedrekvisition

Forløb i fogedretten - Fogedrekvisitioner - Collectia Inkassofirma

 

Sager i civilretten

For sager der skal sendes i civilretten, er der ligeledes ændringer. For sager under 100.000 kr. betales en retsafgift på 750 kr. For sager over 100.000 kr. er retsafgiften fastsat til 1.500 kr.

Nyt lovforslag - Retsafgifter 06032021 - Collectia InkassofirmaFortsætter en sag til hovedforhandling eller yderligere processkrifter i civilretten, skal der betales en supplerede retsafgift. Denne fastsættes på baggrund af sagens værdi.

I tilfælde af at der opnås udeblivelsesdom, sagen forliges eller bortfalder senest 2 uger før påbegyndelse af hovedforhandlingen, refunderes den supplerende retsafgift.

 

Forløb i civilretten

Forløb i civilretten - Collectia Inkassofirma