X

Oftest stillede spørgsmål

For mange er erhvervsdrivende er inkasso noget, som man ikke har tænkt meget over. Men når behovet for denne service opstår, skaber det ofte tvivlsspørgsmål. Her finder du nogle af de spørgsmål, som vi får oftest omkring emnet inkasso og vores services i Collectia. Find svarene forneden.

Kan I hjælpe selvom det er et lille beløb?

Selvom du måske synes, at beløbet er for “lille”, kan vi godt hjælpe dig. Du har udført et stykke arbejde, og hvad enten din kunde skylder dig kr. 300 eller kr. 20.000, kan vi hjælpe dig. Vores filosofi er, at dine kunder skal behandles med respekt og konsekvens.

Vores koncept gør, at vi sagtens kan håndtere din inkassosag uanset beløbsstørrelse.

Kan I hjælpe, hvis jeg kun har få sager?

Ja, antal er ikke afgørende. Vi kan også hjælpe, selvom du kun har et enkelt udestående.

Hvordan tjener I penge på et inkassovarsel?

Collectia lever af de omkostninger og gebyrer vi kan pålægge din kunde.

Starter vi op med at sende et inkassovarsel for dig, pålægger vi din kunde et gebyr på kr. 100. Løser vi din fordring, får du hele din hovedstol plus evt. egne pålagte gebyrer.

Eksempel:

Hovedstol (fakturabeløb): Kr. 1200

Rykker (egne pålagte):      Kr. 100

Inkassovarsel:                    Kr. 100

Total:                                  Kr. 1.400

Collectia inddriver kr. 1400,- fra din kunde:

Du får: kr. 1.300

Collectia tjener: kr. 100

Hvordan tjener I penge i inkassoprocessen?

Collectia tjener først penge, når vi har løst din fordring. Du får den fulde hovedstol og evt. egne pålagte rykkergebyr retur, når vi løser din fordring. Collectia pålægger jf. lovgivningen din kunde inkassoomkostninger, der afhænger af hovedstolens størrelse.

Eksempel:

Din kunde skylder dig kr. 1.800,  du har selv sendt 2 rykkere pålagt rykkergebyr, hvor den sidste rykker indholder et inkassovarsel. Du overdrager fordringen til Collectia.

Hovedstol (Fakturabeløb):                Kr. 1.800

Rykkergebyrer (Egne pålagte):         Kr. 200

Overførselsgebyr til inkasso:             Kr. 100

Inkassoomkostninger:                        Kr. 600

Total:                                            Kr. 2.700

Collectia inddriver kr. 2700 fra din kunde:

Du får: kr. 2.000

Collectia tjener: kr. 700

Vi er lige så interesseret som du er, i at løse din fordring, for løser vi den ikke, tjener vi ingen penge på den.

Skal jeg selv sende rykker og inkassovarsel til min kunde?

Nej, det kan Collectia sagtens gøre for dig. Du frigør ressourcer, der er bedre brugt på at drive og udvikle din virksomhed.

Hvis du selv vil sende rykker, kan Collectia starte med at sende et inkassovarsel til din kunde. Vi skræddersyer en proces, der passer til netop dig og din virksomhed.