X

Collectias värderingar

På Collectia arbetar vi efter 6 värdegrunder som genomsyrar vårt sätt att tänka och arbeta på i vardagen. Värderingar är ofta något som man bara pratar om, men vi på Collectia lever efter dem. Våra värderingar är:

  • Respekt
  • Passion
  • Ärlighet
  • Fulländning
  • Innovation
  • Gemenskap

Våra värderingar definierar vem vi är och hjälper till att avgöra hur vi agerar.

Respekt, är det tillvägagångssätt vi har i vår relationmed kunden som hamnar i kravkedjan – vår utgångspunkt är att en sen betalning beror på ett missförstånd eller ett oväntat fel. Därför är det viktigt att ha respekt för den enskilda kundens situation, men samtidigt måste det få en konsekvens om din kund inte vill betala sin skuld. Respekt gäller också våra anställda. Alla kan ha bra- och dåliga dagar, men vi respekterar alltid individen och dennes situation. Om en anställd personligen utmanas och behöver “timeout”, behöver deltidsarbete, vill ha nya arbetsuppgifter eller utmaningar – då har vi en förståelse för den situationen och gör vårt yttersta för att tillgodose personen i fråga.

Passion. På Collectia vill vi ha engagerade och passionerade medarbetare som brinner för sitt arbete och de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Vi vill att våra kunder ska känna vårt engagemang och därför spenderar vi mycket resurser på att se till att vi anställer anställda med rätt attityd och arbetssätt.

Ärlighet. Vi hanterar dina pengar och kundrelationer, varför ärlighet är väldigt viktigt för oss. Vi är ärliga i allt vi gör, med fullständig transparens för våra kunder, anställda och aktieägare.

Perfektion. På Collectia är bara det bästa tillräckligt. Vi vill ha perfektion i allt – både i relation till IT-system och rapportering men också i det sätt vi servar våra kunder och deras kunder. Vi vill att alla som är i kontakt med oss ska känna att ett samarbete med Collectia sker på den mest professionella, etiska och kvalitativa nivån i branschen.

Innovation . På Collectia utvärderar vi kontinuerligt våra processer och inställningar. Vi är alla nyfikna på att hitta nya och bättre initiativ, att tänka annorlunda och ligga i framkant av nya trender. Därför arbetar vi kontinuerligt med att titta på hur vi kan förbättra data, processdigitalisering och pågående optimering.

Gemenskap. Vi har grundidén att det också ska vara trevligt att lösa arbetsuppgifterna. På en arbetsplats är vi tillsammans i många timmar – och därför vill Collectia också vara en bra och trevlig plats att vara – med goda möjligheter till personlig utveckling, umgänge, attraktiva personalförmåner etc.