X

Collectias värderingar

På Collectia arbetar vi efter 6 värdegrunder som genomsyrar vårt sätt att tänka och arbeta på i vardagen. Värderingar är ofta något som man bara pratar om, men vi på Collectia lever efter dem. Våra värderingar är:

  • Respekt
  • Passion
  • Ärlighet
  • Professionalism
  • Innovation
  • Gemenskap

Våra värderingar definierar vilka vi är och bidrar också till hur vi agerar

Respekt, är vårt förhållningssätt gentemot din kund. Vår uppfattning är att utebliven betalning beror på ett förbiseende eller misstag. Därför är det viktigt att ha respekt för den enskilda kundens situation. Samtidigt måste det medföra vissa konsekvenser att inte göra rätt för sig. Respekt gäller även gentemot våra medarbetare. Det finns upp och nedgångar i livet, men vi har alltid respekt för individen och dess situation. Om man behöver ”time-out”, deltidsarbete eller vill ha nya uppgifter eller utmaningar – förstår vi situationen och gör vårt yttersta för att tillgodose det önskemålet.

Passion. På Collectia vill vi ha engagerade och passionerade medarbetare som älskar sitt arbete och är entusiastiska över Collectia och de uppgifter som de ansvarar för. Vi vill att våra kunder ska känna vårt engagemang, och därför lägger vi mycket resurser för att säkerställa rekrytering av medarbetare med rätt attityd och inställning till arbetet på Collectia.

Ärlighet. Detta är en mycket viktig värdegrund för Collectia. Då vi hanterar dina pengar och dina kundrelationer är ärlighet en särskilt viktig värdegrund för oss. Vi är ärliga i allt vi gör, på så sätt får våra kunder, medarbetare och aktieägare en korrekt bild av oss och vår verksamhet.

Professionalism. På Collectia är bara det bästa gott nog. Vi vill ha perfektion i allt – från IT-system och rapportering till det sätt som vi hanterar våra klienter och deras kunder på. Vi vill att alla som är i kontakt med oss ska känna att ett samarbete med Collectia sker på en professionell, etisk och kvalitativ nivå.

Innovation . På Collectia utvärderar vi kontinuerligt våra processer och arbetssätt. Vi är nyfikna på att hitta nya och bättre metoder, tänka annorlunda och ligga i framkant när det gäller implementering av nya trender.

Gemenskap. En grundläggande tanke är att det ska vara kul att arbeta. På arbetsplatsen är vi tillsammans i många timmar – och därför vill Collectia också skapa en bra och trevlig arbetsplats – med goda möjligheter till personlig utveckling, socialt umgänge och attraktiva förmåner.