X

Inkassokrav

Utan kostnad och utan förpliktelser

Många företag tror att de har utfärdat ett korrekt inkassokrav, utan att så är fallet. Vidare tycker många företag att det är obehagligt att skicka över ett inkassokrav när det rör sig om ens egen kund.

Därför ska du överlämna det arbetet till oss på Collectia.

Vad bidrar Collectia till:

  • Korrekta påminnelser till dina kunder före inkassokrav
  • Korrekta inkassokrav utan några kostnader för dig
  • Lägre administrationskostnader
  • Färre bekymmer och mindre kundförluster
  • Professionell hantering av dina kunder

Låt därför Collectia kvalitetssäkra ditt inkassoförfarande och förloppet därefter. Det ger dig trygghet att ha ett professionellt indrivningsförfarande.

Collectia kvalitetssäkrar åt dig

Vår kvalitetssäkring kostar dig ingenting. Vi erbjuder dig hjälp med alla typer av inkassomeddelanden – både B2C och B2B – och oberoende av beloppsstorlek

Vad gör jag om inkassokravet inte fungerar?

Collectia kan också hjälpa dig vidare efter inkassokravet om kunden fortfarande inte har betalat sin skuld. Vi kan hjälpa dig med ansökan om betalningsföreläggande och ytterligare rättsliga åtgärder. Se mer under Inkasso.

Ring oss för ett informellt samtal