X

Inkasso

Trött på att spendera tid på kunder som inte betalar?

Låt Collectia inkasso hjälpa dig att hämta hem dina pengar. Vi förstår att man vill ha betalt för sina tjänster utan att behöva förstöra relationen med kunden.

Collectia erbjuder en heltäckande inkassolösning. Vi kan hantera hela inkassoprocessen; allt från att skicka fakturor, påminnelser och inkassokrav till hantering av betalningsförelägganden, stämningar och utmätning samt löpande uppföljning av dina gäldenärer. Vår erfarenhet, intelligenta processer och kompetent personal leder till positiva resultat utan att det påverkar relationen med din kund.

Vi identifierar dina behov på 5 minuter

Inga provisioner eller dolda avgifter

Med Collectia inkasso löses dina problem snabbt och effektivt, utan kostnader för dig. Collectia har erfarenheten, storleken och IT-systemen. Kostnadsfri inkasso hos Collectia innebär:

  • att du behåller hela kapitalbeloppet (Collectia tar inte någon procentandel av kapitalbeloppet),
  • påminnelser och inkassobrev utan kostnad och
  • inga abonnemangsavgifter.

Det är detta vi kallar för No Cure No Pay

Läs mer om No Cure No Pay

Collectia kan hjälpa dig att uppnå:

  • Begränsade kundförluster
  • Förbättrad likviditet, via en enkel och transparent process
  • Effektiv ärendehantering
  • Effektiv och professionell kundhantering

Betalningsföreläggande och domstolsprocess

Kronofogdemyndigheten

Om gäldenären inte skulle betala efter ett inkassokrav, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten genom en ansökan om betalningsföreläggande. Om gäldenären inte bestrider kravet, meddelar kronofogdemyndigheten ett s.k. utslag, vilket är ett slutligt bevis på att gäldenären har en skuld.

De avgifter m.m. som tillkommer i denna process belastar inte dig som kund, utan det läggs på kapitalbeloppet som gäldenären har att betala.

Allmän domstol

Om gäldenären däremot skulle bestrida kravet, avlutas inkassoförfarandet (eller ansökan om betalningsföreläggande) och ärendet får istället avgöras av allmän domstol. Den domstolsavgift som tillkommer i denna process är antingen 900 kr (småmål) eller 2.800 kr.

En domstolsprocess påbörjas inte utan kundens medgivande därtill.

Ring oss för ett informellt samtal