X

Kredithanterarna byter namn till Collectia

Sedan 2018 ingår Kredithanterarna i Collectia Group. Kredithanterarna byter nu namn till Collectia. Vi är samma människor och gör samma saker som tidigare men vi tycker det blir tydligare när vi har samma namn som vi har i övriga länder Collectia verkar inom.

Genom att ingå i Collectia Group kan vi utveckla våra system mer effektivt till gagn för era samarbetspartners och era kunder. En fördel är exempelvis, enklare och snabbare sätt för era kunder att betala sina skulder för att ni ska få bättre kassaflöde och samtidigt nöjdare kunder. Det ger oss även bättre möjligheter när det gäller olika former av finansiering till våra samarbetspartners. Ytterligare en fördel att ingå i Collectia är att vi kan hjälpa våra kunder på flera marknader då Skandinavien och Tyskland nu är vår hemmamarknad.

Så även om inget dramatiskt sker genom namnbytet så vill vi ändå passa på att önska gamla och nya kunder välkomna till Collectia!

En kort introduktion

Collectia hjälper företag att få betalt på ett respektfullt och konsekvent sätt. Vi optimerar våra kunders kassaflöde och minimerar ekonomiska förluster samtidigt som vi hjälper till att behålla goda kundrelationer. Vi tar hand om ditt namn och varumärke under hela processen.

Vår filosofi är att vi i princip tror att en utebliven betalning är ett misstag eller ett oavsiktligt fel. Vi behandlar därför dina kunder med respekt. Detta säkerställer att dina kunder kommer tillbaka till dig, efter en kravprocess hos oss.

Vi ser oss själva som ett IT-företag med fokus på våra kunders kundrelationer. Vi är specialiserade på kravhantering. Vi arbetar och utvecklar våra processer med digitala betalningslösningar big data och artificiell intelligens. Dessa hjälper till att effektivisera och påskynda inbetaling av våra kunders obetalda räkningar.

Collectia erbjuder tjänster inom fakturaservice, reskontraservice, påminnelsehantering, inkassotjänster samt juridiska tjänster. Utöver ovan områden så erbjuder vi även olika former av finansiering, tex köp av  fordringar, forward flow och factoring/fakturaköp.

Collectia i Sverige grundades 2010 under namnet Kredithanterarna. År 2018 förvärvades Kredithanterarna av Collectia och ingår sedan dess i Collectia Group.

Collectia grundades 1998 i Danmark under namnet Transcom CMS A / S (Transcom) i samband med att Tele2 startade i Danmark och har därmed mer än 21 års erfarenhet av kravhantering och inkassotjänster. Transcom blev Collectia till följd av förvärvet av bolaget den 1 mars 2016. Idag ägs Collectia av kapitalfonden Silverfleet Capital. Silverfleet Capital är en ledande private equity-fond med mer än 30 års erfarenhet som en aktiv investerare i medelstora europeiska företag.