X

Om Collectia

En kort introduktion

Collectia er et pan-nordisk inkassofirma, der dagligt hjælper vores klienter, både små som store, med at hente deres penge hjem på en respektfuld og fair måde. Vi har siden 2016 været på en ambitiøs vækstrejse, der omfatter virksomhedsopkøb i Tyskland, Sverige, Norge, og Finland, hvor vi opererer i dag, samt vækst på vores hjemmemarked.

Hos Collectia ser vi os selv som en IT-virksomhed med speciale i inddrivelse. En anderledes tilgang i branchen, der afspejles i vores arbejde med digitale betalingsløsninger, big data og kunstig intelligens, som er med til at effektivisere og sætte fart i inddrivelsen af vores klienters ubetalte regninger.

Som klient hos Collectia, får man adgang til vores full-service inkassoløsning. Det betyder, at vi tilbyder håndtering af alle typer ydelser i forbindelse med salgsfakturaer/debitoradministration, såsom faktura-, rykker-, inkassovarsel-, administration af betalingsaftaler, inkassoservice, samt retslig behandling.

Med over 150 år i branchen er Collectia Danmarks ældste inkassovirksomhed. Vi har derfor stor erfaring med at etablere sunde økonomiske forhold – både for vores klienter og deres kunder. Collectia er således et erfarent inkassofirma, der hjælper vores klienter med at få deres penge hjem via en professionel, respektfuld og samtidig intelligent kundehåndtering. Således optimerer vi vores klienters likviditet og minimerer debitortab samtidige med, at vi bevarer den gode kunderelation.

I dag er Collectia ejet af kapitalfonden Silverfleet Capital. Silverfleet Capital er en førende kapitalfond med mere end 30 års erfaring som aktiv investor i mellemstore europæiske virksomheder.

Salgsafdelingen

Jesper Winther
Chief Sales Officer, Group
  jw@collectia.dk
  +45 7730 1493
Martin Lohmann
Executive Sales Manager
  mle@collectia.dk
  +45 7730 1400
Stephan Arnoldsen
Sales Assistant
   sva@collectiagroup.dk
  +45 7730 1460
Stine Roholte
Assistant Marketing Manager
   str@collectiagroup.dk
Lars Nordberg
Sales Director
   ln@collectia.dk
  +45 7730 1364
Rasmus Feilberg
Sales Operations Manager
  rf@collectia.dk
  +45 7730 1348
Morten Avnskjold
Sales Manager
   mav@collectia.dk
  +45 7730 1661
Jan Engstrup
Executive Sales Manager
  je@collectia.dk
  +45 5152 9501
Victor Byrholt
Sales Manager
  vb@collectia.dk
  +45 7730 1478
Sebastian Storm
Marketing Manager
  sp@collectia.dk
  +45 7730 1457

Værdigrundlag og strategi

Collectia bidrager til gode betalingsvaner og sunde økonomiske forhold i forretningslivet. Vores værdigrundlag er specielt vigtigt, når vi har kontakt med vores klienter, som har udestående krav hos deres kunder. Vores vision, værdier, klientløfter og etiske principper er grundplatformen for vores virksomhed og håndtering af vores klienter.

Vision

At være Europas førende digitale, effektive og fair partner indenfor kreditvurdering og inkasso.

Mission

At støtte en sund økonomi ved at håndtere inkasso på en professionel, respektfuld og fair måde. Vi tilbyder fuld gennemsigtighed til vores kunder såvel som til debitorer, og vi stræber efter at være frontløbere inden for digital udvikling med alle moderne kommunikationsplatforme samt nemme betalingsløsninger.

Fire grundlæggende værdier

Hos Collectia arbejder vi efter 4 kerneværdier, som gennemsyrer den måde, vi både tænker og arbejder på i hverdagen. Værdier er ofte noget, man blot snakker om, men hos Collectia lever vi efter dem.

Læs mere

Vores rolle

I de markeder, hvor Collectia opererer, bidrager vi til gode betalingsvaner i samfundet og sund økonomi i erhvervslivet. Ved at sætte kunden i centrum, kan vi i fællesskab finde frem til en betalingsløsning, der giver mening for begge parter. Dette muliggør vi ved at analysere den enkelte sag, kunde, gøre processen gennemskuelig og let, samt tilbyde de bedste og mest effektive samt innovative betalingsløsninger.

Etik

Etik og efterlevelse af vores værdigrundlag ligger til grund for at hele vores virksomhed og præger vores holdninger, vores adfærd og kommunikation. Vores grundlæggende principper for etik er åbenhed, integritet, konfidentiel og professionel i alle led.

Vi har som mål at være konsistente og åbne i al kommunikation og samarbejde overfor vores klienter, kunder, samarbejdspartnere, medie og myndigheder – og alle andre der berøres af vores virksomhed. Vi skal være forudsigende og korrekte i alle sammenhænge og handle i tråd med vores strenge retningslinjer for personbeskyttelse og konfidentialitet. Der skal aldrig være nogen tvivl om vores integritet og etik, hverken internt eller eksternt.

Klientløfter

Vores klientløfter formuleres på baggrund af vores stræben efter at opnå tilfredse og langsigtede relationer til vores klienter ved at levere markedets bedste brancheløsninger og servicering af klienterne. Vi skal levere markedets højeste løsningsgrad, være bedst på service og opfølgning samt have høj klient- og kundetilfredshed.

Vores løfte er kun muligt grundet vores IT-tilgang til inkassobranchen, hvor vi står forreste med de mest avancerede og nyeste teknologier, der kombineres med den værdifulde indsats fra vores mange engagerede og dygtige gældsrådgivere, der møder klienternes kunder i øjenhøjde.

God inkassoskik

God inkassoskik danner rammerne for måden, hvorpå vi driver forretning. Vi sætter altid kunden i centrum og kigger individuelt på hver inkassosag. Vi har forståelse for, at en sen eller udeblivende betaling, kan skyldes betalingsproblemer, som pludseligt kan opstå i forskellige faser af livet. Her er det vores opgave at møde kunden i øjenhøjde og indgå i en konstruktiv dialog for at finde frem til en løsning, der gavner begge parter. Samtidig skal vi sørge for, at processen er fleksibel, let og gennemskuelig.

Et Grønnere Collectia

At agere ansvarlig over for vores klienter og deres kunder, vores medarbejdere, miljøet og samfundet generelt, ligger dybt i vores organisationskultur. Siden 2016 har Collectia været på en ambitiøs ekspansionsrejse. En rejse som indtil videre har bestået af flere virksomhedsopkøb i udlandet og markant vækst på det danske marked. Parallelt med rejsen og den bagvedliggende ekspansionsstrategi, søsatte vi projektet ”Et grønnere Collectia”. Projektet har til formål at sikre, at Collectia når sin mål på en miljømæssig forsvarlig måde. Det giver i vores optik både menneskelig og forretningsmæssig værdi.

Læs mere

Kvalitetssikring af dit brand

Vi har fokus på høj kvalitet i alle vores processer og er kvalitetssikrede efter ISO 9001:2015-standarden. Det betyder, at vi hvert år bliver auditeret af Lekon Certificering, samt vi har vores egne interne auditører, som sikrer, at vores processer og procedure er “up-to-date” og bliver anvendt af vores medarbejdere.

Vi har organiseret os med specialistafdelinger, der er bygget op omkring branchespecifikke kompetencer. Derfor kan vi altid sikre, at du får den mest professionelle, etiske og kvalitetsmæssige behandling af dine sager, mens vi samtidig varetager dit brand.

Vores filosofi gør, at vi som udgangspunkt tror på, at en manglende betaling er en forglemmelse eller en fejl. Derfor behandler vi dine kunder med respekt. Det sikrer, at dine kunder kommer tilbage til dig, efter et endt forløb hos os, hvis du naturligvis ønsker det. Vi varetager dit navn og brand i hele processen.

En solid samarbejdspartner

Vi er en økonomisk solid samarbejdspartner, som er AAA-kreditvurderet.

Medlem af Dansk Inkassobrancheforening

Partner med Experian

Medlem af det international brancheforening League International for Creditors (LIC), hvilket er et netværk af autoriserede inkassofirmaer

Vi er 7 gange blevet kåret som Gazelle-virksomhed.