X

Fakturatjänst

Låt Collectia skicka dina fakturor

Det finns många skäl till varför det är viktigt med bra rutiner för företagets fakturering. Några skäl som vi ser är bl.a.

 • Minskade kreditförluster vid snabbare och bättre uppföljning
 • Ökad likviditet då kredittiden minskar eller faktureringsintervallet ökar
 • Minskad administration kring fakturering och uppföljning
 • Lägre kostnader för hantering
 • Att kunna erbjuda de betalningsalternativ som marknaden efterfrågar

Fakturor skickas elektroniskt eller via vanlig post

Vi lägger ut betalningar och matchar din gäldenärbokföring

Om din kund inte betalar kan vi skicka en påminnelse

Ring upp mig

Eller ring oss på 010 – 195 90 93

En komplett lösning

Collectia erbjuder en komplett fakturerings- och betalningstjänst vilket omfattar bl.a. optimerade rutiner, samtliga faktureringsmodeller på marknaden samt en lägre och rörlig kostnad för hanteringen.

Med vores fakturaservice kan ni erbjuda följande betalningsalternativ till era kunder

 • Pappersfaktura i s/v eller fyrfärg
 • E-postfaktura
 • E-faktura B2C (internetbanksfaktura)
 • E-faktura B2B (EDI, Svefaktura m.fl.)
 • Autogiro
 • Kreditkortsbetalningar
 • Direktbanksbetalningar

Hur det fungerar

Fakturaunderlag överförs till Collectia via en integrerad filöverföring eller via enkel registrering i vår klientwebb. I klientwebben följer ni enkelt hela er reskontra, i realtid, och med full insyn i alla åtgärder, brev och åtgärder.