X

Påminnelsetjänst

Låt Collectia påminna glömska kunder

En bra och snabb påminnelserutin är viktig för att er likviditet inte skall bli ansträngd, samt minska risken för att en kund blir en dålig betalare. Även ett företag som har en bra rutin för sin fakturering kan välja att låta Collectia hantera kravkedjan från påminnelse och framåt. Det finns många fördelar, såsom en tredjepartseffekt, snabbare och automatiserade rutiner för påminnelse samt nästkommande steg i kravprocessen.
BLI KUND
På Collectia tror vi inte att alla era kunder är lika. Vi tror inte heller att alla kunder skall krävas på samma sätt. I traditionell kravhantering blir det då ofta den mest kundvänliga rutinen som tillämpas även för de andra kunderna, vilket leder till onödigt långa och manuella åtgärder.

I vår Påminnelse- och Inkassotjänst kan vi anpassa åtgärderna efter era olika kundgrupper, så att varje kund krävs på det sätt ni anser vara mest effektivt samtidigt som vi inte behöver störa er med frågor i onödan.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om våra tjänster? Vi är redo att hjälpa dig.
Alla vardagar mellan kl. 09-12 samt 13-16
Kontakta oss