Skip to main content
3 tips til at forbedre din kreditvurdering - Blog - MitCollectia
Sebastian S. •
23. maj. 2023

3 tips til at forbedre din kreditvurdering

Flere og flere virksomheder gør brug af kreditvurderinger i forbindelse med oprettelse af nye kunder, og løbende vurderinger af eksisterende kreditforhold. Dette udføres ofte for at forhindre dårlige betalere, svækket likviditet og ikke mindst for at sikre sig, at kundernes informationer og data er korrekte. Data som anvendes i virksomhedernes regnskabsprogram, ERP-system eller øvrige systemer.

Men hvad kan man som virksomhed egentlig gøre for at få en bedre kreditvurdering?

I dette indlæg sætter vi fokus på emnet ‘kreditvurdering af kunder – private og virksomheder’ – og ikke mindst, hvordan du som kunde kan forbedre en virksomheds vurdering af dig.

Hvad indeholder en kreditvurdering?

Før man kan forbedre sin kreditvurdering, er det nyttigt at vide, hvad en kreditvurdering af en privatperson eller virksomhed indeholder.

Du skal være opmærksom på, at ingen virksomheder er ens – og det er deres kreditvurderinger ofte heller ikke. De endda ofte variere afhængig af, hvilken kundetype du er; privat, erhverv – gammel eller ny kunde.

Her kommer vi ind på nogle af de datapunkter, som de fleste virksomheder bruger til at kreditvurdere dig eller din virksomhed.

  • Kendt dårlig betaler / Opført i gældsregister
  • Tidligere intern historik
  • Regnskabsinformationer
  • Virksomhedens ejere
  • Adresse

Hvordan kan man forbedre sin kreditvurdering?

Der er flere måder hvorpå du som debitor kan forbedre din kreditscore / kreditvurdering på.

Her giver vi dig 3 punkter, som du bør kigge nærmere på, hvis du ønsker at forbedre dit kreditvurdering markant.

1: Kom ud af gældsregistre

Først og fremmest er det vigtigt, at du ikke står anført i et eller flere gældsregistre. Dette er ofte en af den tungeste poster, når en person eller virksomhed skal kreditvurderes. 

Står du med andre ord opført i et gældsregister, er det vigtigt, at du hurtigst muligt får styr på de bagvedliggende kreditorer, og den gæld du har til dem.

En registrering i et gældsregister er blandt de mere tunge poster i en kreditvurdering.

2: Tilbyde kontant betaling

Mange virksomheder vælger helt eller delvist at afvise en kunde, hvis deres vurderinger peger på ‘ringe’ eller ‘dårlig betaler’.

Hvis du får en afvisning, kan du (hvis der er mulighed for det) tilbyde virksomheden at betale kontant – og dermed alligevel blive kunde.

De fleste virksomheder vil ofte kræve dette, hvis en kreditvurdering er negativ – men visse vælger helt at afvise dig. Dise, synes vi, at du bør imødekomme ved at tilbyde en hel eller delvis up-front betaling.

3: Udvis en god betalingshistorik

Ikke alle virksomheder gør brug af en kreditvurdering, og selv om de gjorde, så er din tidligere betalingshistorik ofte et godt pejlemærke. Et pejlemærke som flere virksomheder anvender til at bestemme, om du kan tilbydes kredit, næste gang du handler hos dem.

Har du eksempelvis tidligere modtaget flere rykkerskrivelser, og har virksomheden tidligere sendt dig inkassovarsel eller lignende – vil det ofte påvirke din kreditvurdering særdeles negativt.

Så sørg for løbende at udvise en professionel opførsel; betal dine fakturaer til tiden – og hvis ikke det er muligt, så sørg for hurtigst muligt at indlede en dialog med virksomheden. At indgå i dialog med kreditor er ALTID bedre end ikke at betale sin faktura, udskyde betalingen eller lignende.

Har du gæld til en virksomhed eller et inkassofirma?

Vores altoverskyggende råd til dig, der har gæld til en eller flere virksomheder og eller inkassofirmaer, er at indlede en dialog med dem. Også selv om du hverken helt eller delvist kan betale deres krav.

For anden gæld og gæld opført i et gældsregister, er som tidligere beskrevet, blandt de tungeste poster virksomhederns kreditvurdering af dig. Det kan med andre ord have store konsekvenser for dig, og din families hverdag, hvis du står opført i et eller flere gældsregistre som dårlig betaler.