Skip to main content
Sådan kontakter du kreditor inkassofirma advokat - MitCollectia Inkassofirma
Sebastian S. •
1. aug. 2023

Guide: Sådan kontakter du en kreditor, inkassofirma eller advokat

Mange, der har ubetalt gæld eller ubetalte fakturaer til en kreditor (typisk en bank, virksomhed eller privatperson), oplever, at kreditor, kreditors advokat eller inkassofirma kontakter dem for at få betaling for deres udestående.

Vi som inkassovirksomhed og vores kunder oplever imidlertid, at rigtig mange debitorer til tider kan have svært ved at række ud til deres kreditorer og inkassofirmaer. Det er helt naturligt og forståeligt, for det kan være svært at snakke om økonomi, især den økonomi man ikke kan overskue eller betale.

Vi har her lavet en guide, der giver dig fem gode råd til, hvordan du kontakter en kreditor, et inkassofirma eller en advokat – hvis du har misligholdt gæld, eller har ubetalte fakturaer.

1. Skriftlig kontakt er nemmere end telefonisk kontakt

De fleste, der har svært ved at tale om økonomi med andre, har det ofte især svært, når man fysisk skal tale med andre om det, eksempelvis via telefonen.

Derfor kan det for nogle være lettere at sende en mail – eller benytte inkassofirmaets online adgang, hvor du i fred og ro kan overskue din økonomiske situation hos dem. Flere og flere inkassofirmaer giver debitor online adgang til deres sager, hvor de kan kommunikere omkring deres gæld – eller indbetale den.

2. Det handler ikke kun om at kunne betale sin gæld lige nu og her.

Mange tror fejlagtigt, at man kun skal kontakte et inkassofirma, en advokat eller sin kreditor, hvis man kan betale sin gæld her og nu. Det er langt fra tilfældet.

De fleste har ikke mulighed for at betale deres gæld, og vælger derfor helt at undgå kontakt. Men det er den forkerte måde at håndtere sagen på.

Hvis du ikke har mulighed for at betale din gæld nu, vil de fleste vise forståelse for dette. Forsøg derfor at indgå i dialog omkring din økonomiske situation, og aftal på baggrund af dette, hvad næste skridt er, f.eks. afdragsordning, henstand eller lignende.

3. Få hjælp – hvis det er nødvendigt

For nogle mennesker kan det være så svært og grænseoverskridende at få styr på deres økonomi, at der er behov for hjælp udefra – måske også til dialogen med deres kreditorer.

Hjælpen er ofte heldigvis ikke langt væk, og mange kommuner tilbyder f.eks. gældsrådgivning. Venner og familie kan også være en mulighed, hvis du selv ikke kan indlede dialogen med dine kreditorer.


4. Skab overblik med et budget

Hvis du ikke har et budget i dag, kan du med fordel udarbejde et. Budgettet behøver hverken at være stort eller avanceret, men start med at få et overblik over dine indtægter og udgifter, måned for måned.

Med et udarbejdet budget bliver det nemmere at gå i dialog med dine kreditorer. Du kan ligeledes sende budgettet til dem for at dokumentere din økonomiske situation.

5. Dialog er den bedste vej til at blive gældfri

Det er vigtigt at huske, at dine kreditorer ligesom dig ønsker at få ubetalt gæld afklaret.

Derfor er det bedste middel til at blive gældfri, altid at gå i dialog med dine kreditorer eller inkassofirmaer og overvinde eventuel frygt for denne dialog. Brug dialogen til at belyse din økonomiske situation, og give kreditor mulighed for at forholde sig til din økonomiske situation, frem for bare at fortsætte med at rykke for betaling.

Gennem dialog kan du eventuelt opnå henstand, nedslag i gæld, udsættelse eller en afdragsordning.

Læs også: