Skip to main content

Begravelse Danmark

“Vi er bedre rustet med et inkassofirma til at inddrive de ubetalte fordringer”

Inddrivelsen er en nødvendig forretningsgang i et kundeforhold, hvis betalingen udebliver. Uanset den service, som Begravelse Danmark yder de pårørende, skal inddrivelsen hos de pårørende tillige ske sobert og professionelt. Hos Collectia oplever Begravelse Danmark altid en respektfuld og professionel inkassohåndtering.

For Begravelse Danmark er det afgørende, at også de langsomme pårørende betaler for den udførte service. Langt de fleste pårørende betaler rettidigt for Begravelse Danmarks ydelser, men til at sikre betaling fra virksomhedens dårlige betalere har Begravelse Danmark valgt inkasso fra Collectia.

En del af Begravelse Danmarks udgifter ved en begravelse eller bisættelse går til underleverandører, som Begravelse Danmark er forpligtet til at betale uanset kundernes manglende betalingsevne. Det sætter store krav til en flydende pengestrøm!

Begravelse-Danmark anbefaler Collectia


”En stor del af vores udgifter er udlæg til blomster, dødsannoncer og krematorier, som vi skal betale, uanset hvornår vi får pengene igen fra vores kunder, så et flydende cash-flow er vigtigt for vores virksomhed”

Adm. direktør Mogens Balling, Begravelse Danmark.

Begravelse Danmark er en moderne virksomhed med en historie der går tilbage til 1881. Som den eneste begravelsesforretning i Danmark, er Begravelse Danmark ikke ejet af privatpersoner, men ejet af to foreninger, hvor overskuddet fra Begravelse Danmark går til foreningernes arbejde for en værdig afsked med livet. Begravelse Danmark administrerer alle forretninger fra sekretariatet i Herlev, der sender fakturaer ud til pårørende i hele Danmark. Med mere end 4.500 begravelser og bisættelser om året, 50 engagerede bedemænd og forretninger overalt i landet, er det nødvendigt med klare retningslinjer for håndtering af fakturaudsendelse, betaling og ikke mindst håndtering af tilgodehavender.

Begravelse Danmark tilbyder også at de pårørende kan arrangere og købe begravelser online og betale med Dankort i webshoppen begravelser.dk. ”For os handler det om at udtænke anderledes arbejdsgange og forretningsmåder, der samtidig giver vores pårørende et brugbart alternativ til den traditionelle begravelsesforretning,” siger han.

Mogens Balling og hans tre kolleger i bogholderiet er afklarede over måden at inddrive penge for bedemændenes arbejde hos de pårørende. Begravelse Danmark har valgt Collectia, fordi inkassofirmaet er bedre og mere fagligt rustet til at inddrive penge end man selv vil være. Med mange inkassosager om året er det en bedre løsning for Begravelse Danmark at bruge Collectias fagkundskab end selv at have den nødvendige viden og administrative ressourcer til at håndtere de dårlige betalere. ”Vi er bedre rustet med et inkassofirma til at inddrive de ubetalte fordringer,” siger Mogens Balling. ”Det giver os mere værdi at outsource inkassoforløbet til Collectia, så vi kan fokusere på andre opgaver vi er bedre til. Den opgave er bedre givet ud til Collectia, end hvis vi selv skulle varetage inkassohåndteringen,” siger Mogens Balling.