X

Kommunal opkrævning

Kan Gældsstyrelsen ikke hjælpe, så kan vi!

Siden september 2015 har det offentlige inddrivelsessystem EFI været suspenderet på grund af IT-problemer. Dette har tydeligt påvirket mange af Danmarks kommuner og offentlige myndigheder, der ikke opnår samme økonomiske råderum pga. udfordringerne i Gældsstyrelsen. Resultatet af manglende opkrævning, har bevirket en dårlige økonomi for den offentlige sektor. Derfor tilbyder Collectia at hjælpe kommuner og offentlige forsyningsselskaber med opkrævning af ubetalte regninger.

For at skabe tryghed for dig som kunde i Collectia, har vi et specialiseret team bestående af medarbejdere, der allerede i dag hjælper en række kommuner og forsyningsselskaber. Vi har mere end 150 års erfaring med inddrivelse og tilbyder fuld gennemsigtighed af vores processer via avanceret rapportering og overblik over alle jeres krav.

En sund økonomi

Vi står til rådighed med en restanceservice for kommuner og offentligt ejede forsyningsselskaber. En service der tager højde for netop jeres behov og nuværende udfordringer. Dette skal sikre en effektiv og vedvarende opkrævningsproces, der gør det muligt at opretholde den sunde økonomi.

  Hurtig og effektiv restanceservice      Minimering af omkostninger      Undgå at krav forælder

  Vurdering af borgerens betalingsevne      Fortrolig behandling af persondata

Kontakt Collectia

”At give de private muligheden for at hjælpe den offentlige sektor med opkrævning af udestående restancer, ser vi som et skridt i den rigtige retning. I dag hjælper vi flere forsyningsselskaber med den ressourcetunge opgave. Vi er valgt på vores ekspertise inden for branchen, viden, erfaring og fordi, at vi behandler borgerne på en respektfuld, professionel og ordentlig måde. Det sikrer, at kundeforholdet bevares – også efter et opkrævningsforløb.”

Jesper Winther,
Salgsdirektør i Collectia

Case

Opsummering af samarbejdet

Collectia varetager den udenretlige opkrævningsproces for jer. I beslutter hvilke fordringer (fx ud fra beløbsstørrelse), der skal sendes til Collectia.

Al data registreres i vores sikre it-system og rapporteres efterfølgende til jer.

Kommunikation i breve, SMS’er og via telefonisk kontakt til borgerne aftales med jer på baggrund af kundesegment, hvor vi også tilbyder udsendelse via e-Boks.

Borgerne kan betale direkte til jer eller via en klientkonto hos os (afregning efter aftale).

Mulighed for at opsætte unik telefonlinje med besvarelse i jeres navn.

I får en fast kontaktperson samt team hos Collectia, som løbende evaluerer samarbejdet sammen med jer.

Fuld gennemsigtighed gennem vores onlineportaler til jer og til jeres borgere – I får det fulde overblik via vores Klientweb.

Hvorfor vælge os?

 • Hurtig opstart
 • I får sendt et klart signal til de borgere, der har restance
 • I viser handlekraft, får opkrævet flere penge og undgår at krav forælder
 • I får adgang til eksterne ressourcer
 • I er ikke afhængige af Gældsstyrelsen
 • Sikker håndtering af persondata
 • I får adgang til professionelle fagfolk

Opstart

 • Der etableres en styregruppe bestående af jeres ledelse og ledende medarbejdere i Collectia, som løbende styrer og overvåger indsatsen
 • I får eget team og account manager
 • Der indgås fortrolighedsaftale, som sikrer fuld fortrolighed i samarbejdet på alle områder
 • I får online adgang til alle breve, dokumenter, korrespondance, rapporter mv. via vores Klientweb
 • I definerer en ramme ift. indgåelse af akkordaftaler med borgere, hvorved Collectia kan arbejde

Eksempel på opstartsforløb

White label-løsning

Igennem de sidste 20 år har vi udviklet og arbejdet med vores eget opkrævningssystem, C-work. Systemet er veldokumenteret og afprøvet, og vi håndterer i dag hundredtusindvis af fordringer. Vi tilbyder en white label-løsning, der giver adgang til systemet i jeres navn, såfremt I ønsker sådan en løsning. Igen, Collectia kan skabe løsningen, der tager højde for netop jeres behov. Ved at benytte C-work sikres en fortsat centralisering af opgaven, da I får adgang til en plug-and-play-løsning, der kan administreres selvstændigt.

Vil du vide mere?

Venligst udfyld dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt.