Skip to main content

Effektiv inkasso – få betaling for dine ydelser hos Collectia

Lad et professionelt inkassofirma hjælpe dig med at hente dine penge hjem via effektiv inkasso. Vi forstår og respekterer, at man naturligvis gerne vil have betaling for sin ydelse, når man har leveret et stykke arbejde – uden det behøver at ødelægge forholdet til kunden. 

Collectia tilbyder dig en full-service inkassoløsning, der håndterer alt omkring inkasso for dig. Vi kan håndtere alt fra udsendelse af faktura, rykker og inkassovarsel til håndtering af retssager, tvangsrealisering og løbende overvågning af dine debitorer. Derudover kan vi også hjælpe med at minimere antallet af ubetalte fakturaer ved at yde præcise kreditvurderinger af eksisterende samt potentielle kunder.

Hvad er inkasso?

Inkasso er en proces, der kan igangsættes af en kreditor, kreditorens inkassofirma eller kreditorens advokat. Formålet er at indfri de penge, kreditoren har til gode for leverede varer eller ydelser, når en eller flere fakturaer ikke er blevet betalt til tiden.

Inkassoprocessen involverer en række skridt, som kreditoren eller dennes inkassofirma udfører for at indrive pengene, som debitor skylder. Disse skridt kan blandt andet omfatte:

 • Rykkerskrivelser
 • Pålæggelse af renter og gebyrer
 • Opkald til debitor
 • Fysisk fremmøde hos debitor
 • Etablering og administration af afdragsordning
 • Registrering af debitor som dårlig betaler
 • Retlige handlinger i samarbejde med eksempelvis fogedretten
 • Udlæg i skyldners ejendom, aktiver og ejendele
Sådan fungerer inkasso

Inkasso er den proces, en kreditor eller et kreditors inkassofirma foretager for at inddrive penge fra en skyldner. Processen omfatter typisk rykkerskrivelser, opkald, fysisk fremmøde, tillæggelse af renter og rykkergebyrer, eller hvad inkassofirmaet finder relevant inden for lovens rammer. Fogedretten kan også blive inddraget i inkassoprocessen; dette kaldes ofte for retslig inkasso.

Udenretlig inkasso

Udenretlig inkasso er en betegnelse for håndtering af inkassosager, der foregår uden for domstolens regi. Benyttes Collectia vil processen bl.a. inkludere udsendelse af rykkerskrivelser/inkassovarsel, direkte henvendelse til skyldner (telefonisk og skriftlig), fremsendelse af inkassoskrivelse, indgåelse af afdragsordning eller akkordaftale, indberetning til RKI osv. Er det ikke muligt at indgå en aftale med skyldner, vil sagen overgå til indenretlig inkasso.

Rykkerskrivelse – Som erhvervsdrivende må man højst sende 3 rykkerskrivelser med pålagt rykkergebyr a kr. 100 per skrivelse. I hver rykker skal kreditor anføre, at skyldner får en betalingsfrist på min. 10 dage. Man skal være opmærksom på, at udsendelse af rykkerskrivelser skal ske på et validt grundlag. Har skyldner gjort indsigelse imod kravet, må kreditor som udgangspunkt ikke fortsætte eller påbegynde udsendelse af rykkere.

Inkassovarsel – Før man vælger at sende et fakturakrav til inkasso, skal et inkassovarsel sendes til skyldner jf. inkassolovgivningen. Herved bliver skyldner advaret om, at evt. manglende betaling kan resultere i, at deres udestående overgår til inkasso og dette vil medføre yderligere omkostninger. Skyldner skal igen have en frist på mindst 10 dage til at betale.

Indsigelse – Skal en gæld sendes til inkasso, må der ikke tvivl om, hvorvidt skyldner modsætter sig kravet eller ej. Har skyldner gjort udtryk for, at man ikke ønsker at betale, eller at det leverede produkt ikke lever op til deres forventninger, kan inddrivelsen ikke føres som en alm. inkassosag. Sagen skal i stedet håndteres retsligt.

Indenretlig inkasso

I modsætning til udenretlig inkasso inkluderer indenretlig alle ”inkassoaktiviteter” som involverer domstolene. Kravet vil derfor efter aftale med kreditor blive overdraget til retten. Udover at inddrive pengene samt at man som kreditor sender et signal til sine kunder, er formålet med denne proces at sikre kreditors krav mod skyldner ved at afbryde forældelsen på kravet. Behandlingen kan enten foregå ved de almindelig domstole (betalingspåkrav/stævning) eller ved fogedretten (fogedrekvisition).

Ved inkassosager med en hovedstol på mindre ind kr. 100.000 foregår den indenretlige behandling via småsagsprocessen, hvor man kan sende en sag i retten ved at indgive et betalingspåkrav. Er der derimod tale om en hovedstol på mere end kr. 100.000 indgives en stævning ved de almindelige domstole.

Det retslige forløb afsluttes med, at der afsiges dom overfor skyldner (ved stævning) eller at der gives en påtegning – også kaldt U-dom ved betalingspåkrav. Dette gælder som et fundament på sagen, hvorved kravet er sikret og den egentlig tvangsinddrivelse kan påbegynde. Efter man har modtaget en dom, så kan man vælge at sende sagen i fogedretten, hvor det er muligt at tage udlæg i skyldners aktiver. Derudover giver et fogedretsmøde mulighed for at møde skyldner, da man har pligt til at møde op til et fogedretsmøde.

Hvordan sender jeg en faktura til inkasso?

Du kan hurtigt oprette dine sager via vores brugervenlige onlineplatform. Blot upload et billede af din ubetalte faktura – så tager vores smarte skanningsmotor over og opretter sagen for dig.

Vil du hellere oprette den manuelt, er dette naturligvis også en mulighed.

Hvor mange rykkergebyrer må jeg pålægge?

Ifølge den gældende lovgivning, må højst sende op til 3 rykkerskrivelse med 100 kr. inkl. moms i pålagt rykkergebyr.

Dvs. at du ikke må sende en enkelt rykker med 300 kr. pålagt.

Hvad koster inkasso?

Da vi har flere forskellige løsninger, varierer prisen på vores service. Vælge løsning efter netop dit behov! Vi har en gratis løsning, en hvor du betaler et engangsbeløb samt en abonnementsløsning.

One, er til dig, der har en enkeltstående ubetalt faktura. Vi modtager et lille oprettelsesgebyr og modtager blot 10% af hovedstolen, når vi henter dine penge hjem.

Plus, er vores inkasso-abonnement. Denne er egnet til dig, der forventer at sende flere sager i løbet af året. Her lever vi af de omkostninger, som vi pålægger skyldner, da vi får 0% af hovedstolen.

Pro, er udviklet til dig, der ønsker at spotte dårlige betalere tide via effektive kreditvurderinger af dine kunder og leverandører. Når du vælger Pro, får du adgang til vores kreditvurderingsplatform, Qatchr.

Hvad er en indsigelse?

Indsender din kunde en indsigelse, betyder det, at kunden ikke er enig i den fremsendte faktura. De ønsker derfor ikke at betale for den leverede vare eller ydelse.

Årsagen kan være mange. De kender evt. ikke til fakturaen, arbejdet/servicen er ikke udført korrekt, beløbet er ikke som aftalt m.fl.

Lovgivningen er desværre sammensat således, at du ikke må overdrage en faktura til inkasso, hvis din kunde er uenig i kravet og derfor har indleveret en indsigelse. Man skal derfor først afklare, om kundens indsigelse er reel eller ej.

Modtages indsigelsen efter, at sagen er sendt til inddrivelse, stoppes sagsforløbet midlertidig og vi påbegynder afklaringen af indsigelsen.

Har din kunde ikke hold i indsigelsen, opstartes sagen igen. Modsat vil sagen ikke fortsætte, såfremt kunden får medhold.

Hvornår sendes en sag til inkasso?

En ubetalt faktura må sendes til inkasso, når kravet er misligholdt, altså når fakturaens betalingsfrist er overskredet.

Før en sag må og kan sendes til inkasso, skal kreditor eller dennes inkassofirma/advokat have sendt et inkassovarsel med en betalingsfrist på mindst 10 dage.

Mange virksomheder vælger også at sende 1-3 rykkerskrivelser, før inkasso opstartes. Dette er dog ikke et krav, men blot en mulighed, som kreditoren har.

Hvis debitor ikke varsles om inkasso mindst 10 dage før inkassoprocessens start med et inkassovarsel, kan inkasso ikke påbegyndes. Kravet om inkassovarsler gælder ligeledes, hvis sagen skal for fogedretten, udenom inkassofirma eller advokat.

Uenig i inkassofirmaets krav?

Hvis du er uenig og dermed har gjort indsigelse mod kreditors krav, kan inkasso i udgangspunktet hverken opstartes eller fortsættes, før denne uenighed er løst.

En uenighed omkring et krav kan dække over alt fra en simpel misforståelse, som for lidt leveret af en ordre, til eksempelvis komplekse byggesager.

Uanset om du er debitor eller kreditor, er det derfor altid vigtigt, at der foreligger behørig dokumentation for ordren, salget eller leverancen, så både debitor og kreditor kan bevise deres sag.

Er der uenighed om et krav, vil det være muligt at få rettens hjælp til at komme videre i inkassosagen, hvilket dog ofte medfører yderligere omkostninger for begge parter.

Er du ikke enig i inkassofirmaets krav, så sørg for at kontakte inkassofirmaet hurtigst muligt.

Kan man ignorere inkassofirmaet?

Mange vælger, af forskellige årsager, at ignorere inkassofirmaer og inkassoadvokater i håbet om, at problemet forsvinder.

Men sådan forholder det sig ikke. Tværtimod bliver omkostningerne højere for dig, idet der tilskrives flere renter og gebyrer.

Som inkassofirma anbefaler vi altid, at du reagerer på henvendelser, både fra kreditor, kreditors inkassofirma eller advokat. Ved aktivt at gå i dialog med kreditor, er der måske en mulighed for at etablere en afdragsordning, rentestop eller en anden løsning.

Hvis du ikke har mulighed for at betale kravet, af den ene eller anden årsag, så vær ærlig – ofte er alle parter kun interesseret i at finde en løsning på tvisten.

Hvordan kan Collectia hjælpe?

Rigtig mange virksomheder, store som små, oplever i løbet af regnskabsåret at en eller flere betalinger udebliver, og årsagen kan være rigtig mange. Uanset hvad årsagen er, bør du tage handling om problemet, enten ved selv at udsende rykkerskrivelser, inkassovarsel, eller lade Collectia klare inkasso for dig. For inkasso er i sidste ende et spørgsmål om bundlinje.

Hos Collectia får du et full-service inkasso-produkt, der inkluderer alt der er nødvendigt for at få dine penge godt hjem – lige fra udsendelse af faktura, over rykkerskrivelser, inkassovarsel, kommunikation med skyldner til og med fogedretten. For hos Collectia sidder mere end 160 medarbejdere klar til at hjælpe dig med dine inkassosager, uanset om du har få eller mange sager, og uanset størrelsen.
Vi hjælper nogle af Danmarks største virksomheder og koncerner med deres inkasso til den lokale blomsterhandler. Netop den erfaring har gjort os til en af Danmarks største inkassofirmaer når det handler om professionel, effektiv og billig inkasso. Vores mange års erfaring med inkasso sikrer dig en høj løsningsgrad, lave priser og en professionel og respektfuld håndtering af din sag.

Vi har en 100% digital platform, hvor vi som de eneste i Danmark giver vores kunder mulighed for at oprette deres sag(er) til inkasso, uden besvær. Du kan på vores online dahsboard følge din sag, de handlinger der sker og være opdateret med sidste nye handlinger, spørgsmål og kommunikation til din skyldner.

Inkasso er i bund og grund en konflikt mellem to parter, en debitor, og en kreditor – en konflikt vi her hos Collectia gør alt for at hjælpe dig som kreditor bedst mulig igennem. Vores mere end 270 medarbejdere håndterer din sag med hjælp af den seneste teknologi og digitale værtøjer for at få dine penge hjem.

Vi har nogle af Danmarks billigste løsninger inden for inkasso, sammenlignet med både andre inkassofirmaer og inkassoadvokater. Vi har priser der er tilpasset alle typer af virksomheder og organisationer, uanset størrelsen. Du kan læse mere om vores priser her.

Kan I hjælpe med at inddrive et småt beløb?

Hos Collectia har vi ingen krav til beløbsstørrelsen. Du bestemmer selv hvor mange og hvor store sager, du vil sende til inkasso. I dag håndterer vi sager fra få hundrede til flere hundredetusinde kroner.

Tilbyder I at købe min faktura?

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke at fakturakøb enkeltstående krav. Vi arbejder med “friske” sager og har en organisk tilgang til vores forretning.

Hjælp kan dog findes andre steder. Eksempelvis tilbyder selskabet Svea Finans både fakturakøb og porteføljekøb.

Opret din inkassosag i dag

Det er utroligt nemt at oprette din første inkassosag. Du skal blot registrere dig her på websiden, hvilket kun vil tage et par minutter. Efter din tilmelding, skal du uploade et foto af din ubetalte faktura – så sørger vi for resten!


 • Hurtigt og nemt

 • Underskriv med MitID

Bliv kunde

Vælg en løsning og gennemfør registrering

Opret sag

Opret sag via Kundetweb eller tag et billede af faktura med din mobil

Udbetaling - Collectia Inkasso

Udbetaling

Udbetaling til dig foretages i takt med sagens inddrivelse.

Inddrivelse

Inddrivelsesproces påbegyndes

 • VetGruppen
 • Swapfiets
 • Laros logo
 • Danske Speditører
 • Uno-X
 • ExpressBank logo
 • ETU Forsikring Logo
 • DLG

Kreditvurdér dine kunder og leverandører!

Sikker og profitabel samhandel starter med en præcis kreditvurdering

Undgå kredittab på dårlige betalere og konkursryttere med kredittjek i baghånden. På vores nye onlineplatform, Qatchr, kan du hurtigt tjekke dine kunders og leverandører kreditværdighed. Gør din virksomhed en tjeneste og opret en gratis bruger allerede i dag.

Priser for vores inkassoløsninger

Vi har en løsning til ethvert behov og stiller hverken krav til fakturastørrelse eller antal af sager.

Er du i tvivl, så giv os endelig et kald. Vi sidder klar til at hjælpe dig i gang.

 • One
395,- per sag

 • Antal sager | Betal pr. sag

 • Oprettelse af sag | 395 kr.

 • Pris pr. md. | 0 kr.

 • 10% afregnes ved inddrivelse

 • Plus
 • Flest vælger
2.995,- faktureres årligt

 • Antal sager | Ubegrænset

 • Oprettelse af sag | 0 kr.

 • Årligt abonnement

 • 0% afregnes ved inddrivelse

 • Pro
3.995,- faktureres årligt

 • Samme fordele som Plus

 • Kreditvurdering af virksomheder

 • Monitorering af virksomheder

 • Kredittjek af privatpersoner

En komplet inkassoløsning

Support

Kontakt os alle hverdage 08.30-15.30 på tlf. 77301480 eller mail salg@collectia.dk

Fakturaservice

Fakturaservice

Vi kan fremsende dine fakturaer rettidigt, registerer indbetalinger, udligne og afstemme dit bogholderi

Kreditvurdering

Sikker og profitabel samhandel via præcise kreditvurderinger via Qatchr

Rykker

Vi sender rykkere ud, der lovligt udformet jf. lovgivningen

Inkassovarsel

Inkassovarsel fremsendes til kunden og varsler om, at sagen vil overgå til inkasso-forløbet

Inkasso ikon

Inkasso

Træt af dårlige betalere? Vi sikrer dig en respektful og konsekvent inddrivelse.

Outbound

Vi foretager personlige kald til debitor med henblik på at indgå en betalingsaftale

SMS pay

SMS med betalingslink – med et enkelt ’swipe’ hentes dine penge hjem

Sagsportal

Via vores online sagsportal får du et overblik over alle dine sager

Mobil kompatibel

Få samlet overblik over dine sager og opret nye ved at tage et billede af din ubetalte regning

Retslig inkasso

Betaler skyldner ikke i inkassoforløbet, kan vi tage retslige skridt i brug

icon-Afdragsordninger-Inkassofirma

Afdragsordninger

Kan skyldner ikke betale hele beløbet på en gang, kan vi tilbyde at oprette en afdragsordning

Registrering i RKI

Vi sørger for at registrere din kunde i RKI, såfremt betaling udebliver

Inddrivelse i udland

Vi kan hjælpe med at inddrive dit tilgodehavende, selvom din kunde bor i udlandet

Overvågning

Overvågning

Lad os overvåge dine kunder og løbende følge op på dine tilgodehavender

Datavask

Datavask

Lad Qatchr sikrer at din kundedatabase altid er opdateret og valideret

Økonomisk overblik

Vores onlineplatform giver et komplet økonomisk overblik over dine sager. Herinde kan du blandt andet finde sagshistorik, registrere indbetalinger og få et samlet overblik over inddrivelsen.