Skip to main content

Bæredygtighed

Vores miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige ansvar

At handle samfundsansvarligt og bæredygtigt er dybt forankret i Collectias DNA – det skylder vi både vores kunder, debitorerne, vores medarbejdere, samarbejdspartnere og vores klode.

Fokusområder

Collectia har forpligtet sig til at drive sin virksomhed på en måde, der ikke kun fremmer økonomisk vækst, men også bidrager positivt til samfundet og miljøet. Vores ESG-strategi omfatter fire hovedområder, som guider vores handlinger og beslutninger:

Investerer i vores medarbejdere

Vores medarbejdere er vores stærkeste aktiv, og derfor ønsker vi at sikre de bedste betingelser for at vokse professionelt og personligt gennem uddannelse og karriereudvikling til gavn for vores kunder og debitorerne. Der er også et stærkt fokus på arbejdsmiljøet, herunder balancen mellem arbejde og privatliv.

Skabe et Grønnere Collectia

Vi ønsker at være det grønneste digitale inkassofirma. Dette vil vi gøre ved at gå forrest i klimakampen med bæredygtige projekter, reducere vores CO2-udledning samt fremme et grønt mindset hos vores interessenter. Derfor har vi lanceret projektet ‘Et Grønnere Collectia’, der skal hjælpe os med at realisere vores grønne drømme.

Yde fair behandling af kunder og debitorer

Ved hjælp af coaching af medarbejdere, sikrer vi at behandle vores kunder retfærdigt. Derudover stræber vi på at have en ansvarlig kundeportefølje, hvilket betyder at vi kun arbejder sammen med kunder, som er fair og ikke pålægger høje renter og urimelige gebyrer. Vi har en åben tilgang og søger aktivt at hjælpe debitorerne med at komme ud af deres gæld på den mest effektive måde.

Sikrer GDPR-compliance og sikkerhed

Collectias mål er at sikre, at GDPR-kontroller og processer er konsekvente på tværs af koncernen. Da GDPR er en stor bekymring – især i vores branche – mener vi, at det er af stor betydning, at vi fortsat forbedrer og er opdateret på vores GDPR-system. Det er vores pligt at efterleve lovgivningen og dens principper om databehandling. Dette gælder for alle interne politikker og procedurer, men også for at sikre, at alle kunder har fuld tillid til os.

Vores tilgang

Collectia bidrager til gode betalingsvaner og sunde økonomiske forhold i forretningslivet. Vores værdigrundlag er specielt vigtigt, når vi har kontakt med vores kunder, som har udestående krav hos deres kunder. Vores vision, værdier, kundeløfter og etiske principper er grundplatformen for vores virksomhed og håndtering af vores kunder.

 • Kundeløfter

  Vores kundeløfter formuleres på baggrund af vores stræben efter at opnå tilfredse og langsigtede relationer til vores kunder ved at levere markedets bedste brancheløsninger og servicering af kunderne. Vi skal levere markedets højeste løsningsgrad, være bedst på service og opfølgning samt have høj kundertilfredshed.

  Vores løfte er kun muligt grundet vores IT-tilgang til inkassobranchen, hvor vi står forreste med de mest avancerede og nyeste teknologier, der kombineres med den værdifulde indsats fra vores mange engagerede og dygtige gældsrådgivere, der møder kundernes debitorer i øjenhøjde.

 • Vores rolle

  Collectia bidrager til gode betalingsvaner og sunde økonomiske forhold i forretningslivet. Vores værdigrundlag er specielt vigtigt, når vi har kontakt med vores kunder, som har udestående krav hos deres kunder. Vores vision, værdier, kundeløfter og etiske principper er grundplatformen for vores virksomhed og håndtering af vores kunder.

 • Etik

  Etik og efterlevelse af vores værdigrundlag ligger til grund for at hele vores virksomhed og præger vores holdninger, vores adfærd og kommunikation. Vores grundlæggende principper for etik er åbenhed, integritet, konfidentiel og professionel i alle led.

  Vi har som mål at være konsistente og åbne i al kommunikation og samarbejde overfor vores kunder, debitorer, samarbejdspartnere, medie og myndigheder – og alle andre der berøres af vores virksomhed. Vi skal være forudsigende og korrekte i alle sammenhænge og handle i tråd med vores strenge retningslinjer for personbeskyttelse og konfidentialitet. Der skal aldrig være nogen tvivl om vores integritet og etik, hverken internt eller eksternt.

 • God inkassoskik

  God inkassoskik danner rammerne for måden, hvorpå vi driver forretning. Vi sætter altid kunden i centrum og kigger individuelt på hver inkassosag. Vi har forståelse for, at en sen eller udeblivende betaling, kan skyldes betalingsproblemer, som pludseligt kan opstå i forskellige faser af livet. Her er det vores opgave at møde kunden i øjenhøjde og indgå i en konstruktiv dialog for at finde frem til en løsning, der gavner begge parter. Samtidig skal vi sørge for, at processen er fleksibel, let og gennemskuelig.

Et Grønnere Collectia

Hos Collectia er det indlejret i vores kultur at handle ansvarligt over for vores kunder, vores kunders kunder, vores medarbejdere, miljøet og samfundet generelt. Fra 2016 har vi gennemgået en ambitiøs ekspansionsrejse, der har omfattet flere virksomhedsopkøb i udlandet samt betydelig vækst på det danske marked. Samtidig med denne rejse og den underliggende ekspansionsstrategi har vi igangsat initiativet ‘Et Grønnere Collectia’. Dette initiativ har til formål at sikre, at Collectia når sine mål på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vi ser dette som både et moralsk og forretningsmæssigt værdifuldt tiltag.

Vores bidrag til FNs verdensmål

Dagligt arbejder vi aktivt med FNs verdensmål med særligt fokus på at sikre adgang til bæredygtig og moderne energiforsyning (nr. 7), støtte op om bæredygtige tiltag i lokalsamfund (nr. 11) samt bekæmpe klimaforandringer (nr. 13).

Projekt Net Zero: Bæredytige energikilder i Libanon

Collectia er stolt af at være hovedsponsor for Xploras projekt ’Net Zero in 12 months’ i Bchaaleh i Libanon. Vi hjælper lokalsamfundet med at forbedre levevilkårene ved at etablere bæredygtige energikilder i et land, der er dybt ramt af den nuværende energikrise og den svækkede nationale økonomi.

Gå til artiklen for at læse mere om, hvordan Xplora og Collectia allerede gør en forskel i Libanon i samarbejde med United Cities.

Læs artiklen:  Lad os ændre verden sammen

 • Net Zero Campaign_Xplora & Collectia
 • Beirut blast site
 • Xplora United Cities & Collecta - Net Zero Libanon
 • Explora - Collectia - Net Zero - Tripoli business commerce

Den grønne arbejdsplads

Vores medarbejdere arbejder hver dag på at gøre en forskel for vores klima. Selvom vi har forskellige jobfunktioner i Collectia, deler vi alle det fælles mål om at gøre Collectia grønnere – hver dag! Dette gør vi blandt andet ved følge initiativer:

Reducere papirforbrug
Vi arbejder aktivt på at minimere vores papirforbrug, som traditionelt har været højt i inkassobranchen, hvor breve har været den foretrukne kommunikationsmetode. Ved at integrere digitale løsninger som e-Boks og elektronisk underskrift reducerer vi behovet for fysiske kopier og printning.

Klimaneutral strøm
Hos Collectia har vi investeret i bæredygtige energikilder i form af solcelleanlæg på vores hovedkontor i Brøndby. Solenergien sikrer strøm til alle vores bygninger, og gør at vi årligt udleder 12,8 tons mindre CO2.

Digital brevkasse
Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, derfor skal de også have indflydelse på vores bæredygtige rejse. Dette har vi gjort muligt, ved at have en digital brevkasse, hvor alle har mulighed for at give inputs til grønne tiltag. Vores mission er at, at alle skal opleve, at vi arbejder i en progressiv organisation med forankrede grønne værdier, og at alles arbejde aktivt bidrager til vores mål om et grønnere Collectia.

Belysning
Hos Collectia tager vi ansvar og støtter op om Energistyrelsens opfordring til at nedsætte energiforbruget. Dette gør vi blandt andet ved at have LED-lys og lyssensorer i lokalerne på vores hovedkontor. Vi opfordrer ikke kun medarbejderne til at nedsætte energiforbruget på arbejdet, men også at gøre det derhjemme. Dette gør vi via interne oplysningskampagner med gode råd, der hænger rundt om i huset i Brøndby.

Efter installationen af lyscensorer på hele matriklen i Brøndby, har vi formået at spare hele 18.004 kWh. Det svarer til en besparelse på 27% på blot 5 måneder sammenlignet med samme periode forrige år. En bemærkelsesværdig besparelses svarende til at kunne forsyne et typisk dansk hjem med energi i ca. 3,5 år baseret på et årligt elforbrug på 5.200 kWh.

Ladestationer til elbiler
Vi gør det let for vores medarbejdere og gæster at være miljøvenlige. Derfor har vi sat ladestationer op til elbiler på hovedkontorets parkeringsplads – det er god energi! På den måde fremmer vi overgangen fra konventionelle biler til elbiler, som bidrager til mindre CO2-udledning.

Udnyttelse af affald og madspild
I alle afdelinger er der etableret modulopbyggede affaldssystemer, der sikrer at alle medarbejder affaldssortere. På den måde bidrager vi til den cirkulære økonomi, hvor affaldet ses som en ressource, der kan udnyttes til fulde. Sammen kan vi være med til at forbedre miljøet til gavn for de næste generationer.

Vi har fortaget flere tiltag i vores kantine for at reducere madspild og fremme bæredygtighed. En af vores særlige initiativer er vores “reste-fredag”, hvor vi spiser resterne fra ugens måltider. Desuden sørger vi løbende for at genbruge rester ved at forvandle dem til nye og velsmagende måltider. En anden indsats er vores ugentlige kødfrie dag, hvor vi primært anvender rester til at skabe lækre vegetariske retter. Hvis der er dage, hvor der er overskydende mad, opfordrer vi vores medarbejdere til at tage resterne med hjem. På den måde sikrer vi, at intet madspild går til spilde.

GDPR compliance

I en branche som vores, arbejder vi med store mængder persondata. Det er vores pligt at efterleve lovgivningen og dens principper om databehandling. Dette gælder for alle interne politikker og procedurer, men også for at sikre, at alle kunder har fuld tillid til vores høje standard for overholdelse af reglerne.

Nogle af de aktiviteter, som vi laver for at være GDPR-compliant er følgende:

 • ISAE 3000 revisionserklæring

 • Medarbejdertræning og løbende awareness

 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter, jf. artikel 30

 • Politikker og procedurer

 • Risikovurderinger og DPIA

 • Dedikerede interne ressourcer

 • Frivilligt udpeget DPO

 • Adgangsstyring og rettigheder

 • Medarbejderinstruks samt tavshedspligt

 • Tilsyn hos databehandlere

 • Deletion og retention politikker

 • Logning af eventuelle hændelser

 • Efterlevelse af den registreredes rettigheder

 • Scanning af ustruktureret data

 • Egenkontrol og løbende vedligeholdelse af hele GDPR-setup’et