Om Collectia

Collectia er et pan-nordisk inkassofirma, der dagligt hjælper vores kunder, både små som store, med at hente deres penge hjem på en respektfuld og fair måde. Vi har siden 2016 været på en ambitiøs vækstrejse, der omfatter virksomhedsopkøb i TysklandSverigeNorge, og Finland, hvor vi opererer i dag, samt vækst på vores hjemmemarked.

Hos Collectia ser vi os selv som en IT-virksomhed med speciale i inddrivelse. En anderledes tilgang i branchen, der afspejles i vores arbejde med digitale betalingsløsninger, big data og kunstig intelligens, som er med til at effektivisere og sætte fart i inddrivelsen af vores kunders ubetalte regninger.

Som kunde hos Collectia, får man adgang til vores full-service inkassoløsning. Det betyder, at vi tilbyder håndtering af alle typer ydelser i forbindelse med salgsfakturaer/debitoradministration, såsom faktura-, rykker-, inkassovarsel-, administration af betalingsaftaler, inkassoservice, samt retslig behandling.

Med over 150 år i branchen er Collectia Danmarks ældste inkassovirksomhed. Vi har derfor stor erfaring med at etablere sunde økonomiske forhold – både for vores kunder og debitorer. Collectia er således et erfarent inkassofirma, der hjælper vores kunder med at få deres penge hjem via en professionel, respektfuld og samtidig intelligent kundehåndtering. Således optimerer vi vores kunders likviditet og minimerer debitortab samtidige med, at vi bevarer den gode kunderelation.

I dag er Collectia ejet af kapitalfonden Silverfleet Capital. Silverfleet Capital er en førende kapitalfond med mere end 30 års erfaring som aktiv investor i mellemstore europæiske virksomheder.

Det moderne inkassofirma

Intelligente løsninger for dig og dine kunder

Trods vores 150 års erfaring er vi langt fra en dinosaur i branchen. Vi er blandt Nordens førende inkassofirmaer, og anvender moderne AI-teknologi til at udarbejde dynamiske og situationsbestemte inddrivelsesforløb, for at sikre en optimal inddrivelse.

I kombination med vores erfarne gældsrådgivere, brugervenlige onlineplatforme og moderne betalingsmetoder, henter vi kundernes penge hurtigt hjem, uden at det sætter kundeforholdet over styr.

Mød vores salgsafdeling

J Winther

Jesper Winther
Chief Sales Officer, Group
   jw@collectia.dk
   +45 7730 1493

L Nordberg

Lars Nordberg
Sales Director
   ln@collectia.dk
   +45 7730 1364

Rasmus Bo Feilberg
Rasmus Feilberg
Sales Operations Manager
   rf@collectia.dk
   +45 7730 1348
Sebastian Storm

Sebastian Storm
Marketing Manager
   sp@collectia.dk
   +45 7730 1457

Stine Roholte
Stine Roholte
Assistant Marketing Manager
   str@collectiagroup.dk
Jan Engstrup
Jan Engstrup
Executive Sales Manager
   je@collectia.dk
   +45 5152 9501
Victor Byrholt
Victor Byrholt
Sales Manager
   vb@collectia.dk
   +45 7730 1478
Lohmann_Lys grøn

Martin Lohmann
Executive Sales Manager
   mle@collectia.dk
   +45 7730 1400

Morten Avnskjold
Morten Avnskjold
Sales Manager
   mav@collectia.dk
   +45 7730 1661
Stephan Arnoldsen

Stephan Arnoldsen
Sales Assistant
   sva@collectiagroup.dk
   +45 7730 1460

Oscar Bøjland

Vores formål

  • At støtte en sund økonomi ved at håndtere inkasso på en professionel, respektfuld og fair måde. Vi tilbyder fuld gennemsigtighed til vores kunder såvel som til debitorer, og vi stræber efter at være frontløbere inden for digital udvikling med alle moderne kommunikationsplatforme samt nemme betalingsløsninger.

  • At være Europas førende digitale, effektive og fair partner indenfor kreditvurdering og inkasso.

Værdier

Hos Collectia arbejder vi ud fra fire kerneværdier, som gennemsyrer vores måde at tænke og arbejde på i hverdagen. Værdier er ofte noget, som man blot taler om, men hos Collectia lever vi efter dem.

Respectful

Respectful

Vi respekterer de personer, som vi hjælper i deres nuværende situation. Dette gælder for debitorer, som vi rådgiver om, hvordan de skal håndtere deres uerholdelige gæld, og for kunder, som stoler på Collectia til at hjælpe dem med at inddrive deres gæld, og vores medarbejdere, som Collectia tilbyder et positivt arbejdsmiljø, der bygger på tillid, lighed og mangfoldighed.

Passionate

Passionate

Collectias medarbejdere er dedikerede og passionerede. De hengiver sig til deres arbejde og er entusiastiske. Vi ønsker, at vores kunder skal føle vores engagement, og derfor er det af stor betydning at uddanne medarbejderne til at udvikle den rette holdning og tilgang.

Transparent

Transparent

At være gennemsigtig gør det lettere for medarbejdere, kunder og debitorer at samarbejde om fælles mål. Hos Collectia mener vi også, at gennemsigtighed skaber relationer, øger produktiviteten og skaber tillid mellem mennesker.

Innovative

Innovative

Vi evaluerer løbende vores processer og systemer. Vi er nysgerrige efter at finde nye og bedre tilgange, tænke anderledes og være på forkant med nye tendenser. Det viser sig i den måde, vi arbejder med data og procesdigitalisering, samt i vores løbende optimeringsarbejde.

Et grønnere Collectia

At agere ansvarlig over for vores klienter og deres kunder, vores medarbejdere, miljøet og samfundet generelt, ligger dybt i vores organisationskultur. Siden 2016 har Collectia været på en ambitiøs ekspansionsrejse. En rejse som indtil videre har bestået af flere virksomhedsopkøb i udlandet og markant vækst på det danske marked. Parallelt med rejsen og den bagvedliggende ekspansionsstrategi, søsatte vi projektet ”Et grønnere Collectia”. Projektet har til formål at sikre, at Collectia når sin mål på en miljømæssig forsvarlig måde. Det giver i vores optik både menneskelig og forretningsmæssig værdi.