Retslig inkasso kan være nødvendigt – hvis betalingen fortsat udebliver

Hos Collectia løser vi hver eneste dag mange sager i den traditionelle samt udenretlige inkassofase.

Fra tid til anden er det også nødvendigt at supplere med retslig inkasso, når den udenretlige inkassofase ikke er tilstrækkelig, og debitor eksempelvis ikke reagerer, eller nægter at betale kravet. Med vores unikke advokat-setup kan vi tilbyde at føre din sag til retslig inkasso.

Al indenretlige inkassoproces kan følges via vores brugervenlige kundeweb. Det giver dig tryghed og gennemsigtighed i hele forløbet hos Collectia.

Retslig Inkasso - Inkassofirma Collectia

Krav til dine sager

 • Ingen krav om beløbsstørrelse – over 50.000 skal der udtages stævning
 • Ingen krav om antal sager du overdrager
 • Ingen opstartsomkostninger
 • Sager med indsigelse må ikke overdrages

Collectia kan hjælpe dig med at opnå:

 • Udarbejdelse af betalingspåkrav
 • Afbrudt forældelse – sikre dine krav
 • Møde i alle landets fogedretter omkostningsfrit
 • Hjælp med evt. indsigelsessager og at føre disse
 • Højere og mere effektiv inddrivelse
 • Tryghed i hele processen

FAQ

Langt de fleste inkassosager løses med udenretlige inkasso, som sker ved hjælp af udsendelse af rykkerskrivelser, inkassovarsel, opkald og løbende dialog med din kunde eller leverandør. Har de ikke mulighed for at betale hele beløbet på en gang, er der ofte gode muligheder for at etablere en afdragsordning.

Desværre kan man opleve fra tid til anden, at der bør tages andre metoder i brug, hvis der ikke opnås betaling ved udenretlige inkasso. Disse tiltag går ofte via fogedretten, som også kaldes retslig inkasso. Retslig inkasso gøres brug af fogedretten og her kan skyldner pålægges at betale kravet. Dette har samme retsvirkning som en dom.

Vi har herunder samlet de mest stillede spørgsmål i forbindelse med retslig inkasso:

Hvad betyder retslig inkasso?

Retslig inkasso, også benævnt som indenretlig inkasso er retslige skridt der kan tages, såfremt inkasso i den udenretlige proces ikke har ført til en løsning. Retslig inkasso foregår enten i civilretten eller i fogedretten.

Hvordan foregår retslig inkasso?

Processen foregår således, at vores advokat vil udforme et betalingspåkrav eller en stævning, der fremsendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldner bor. Opnås der fundament i fogedretten for dit krav, vil du have mulighed for tvangsinddrivelse, igennem fogedretten. Her kan der eksempelvis tages udlæg i skyldners aktiver; bil, ejendom eller øvrige genstande af værdi.

Retslig inkasso – alt du skal vide, kort fortalt

Er retslig inkasso en garanti for, at jeg får mine penge?

Nej. Inkasso er desværre aldrig en garanti for at få sine penge, men sandsynligheden øges med rettens hjælp. Såfremt skyldner ikke har pengene, har man mulighed for:

 1.  At etablere en afdragsordning, med rettens hjælp
 2. Tage udlæg i aktiver som skyldner har
 3. Opnå fundament for sit krav – et fundament der er gældende i 10 år, frem for at en forældelse på 3 år. Du opnår dermed en mulighed for at opretholde dit krav mod skyldner i 7 år yderligere end ved et ordinært faktura-krav.
Er retslig inkasso dyrt?

Nej – men der er ekstra udgifter forbundet herved, eksempelvis 700 kroner til fogedretten. Et beløb der dog pålægges kravet og dermed skyldner. Du skal blot lægge ud for retsgebyret.

Retslig omkostninger

I forbindelse med retslig inkasso er der forbundet visse omkostninger til fogedretten. Statens retsgebyr er på 750 kr., som bliver pålagt din kunde og dermed kravet. Du kan derfor betragte det som et udlæg og en investering, der kommer retur, når kunden betaler. Der er ingen uforudsigelige omkostninger i forbindelse med retslig inkasso, da du altid vil blive forespurgt, om du ønsker retslig proces.

Få afdækket dit behov på 5 minutter

Vi ringer dig op for en uforpligtende snak om dine behov, så vi kan finde den rigtige løsning for dig.