X

Collectias værdier

Hos Collectia arbejder vi ud fra fire kerneværdier, som gennemsyrer vores måde at tænke og arbejde på i hverdagen. Værdier er ofte noget, vi bare taler om, men hos Collectia lever vi efter dem.
Respectful

Vi respekterer de personer, som vi hjælper i deres nuværende situation. Dette gælder for debitorer, som vi rådgiver om, hvordan de skal håndtere deres uerholdelige gæld, og for kunder, som stoler på Collectia til at hjælpe dem med at inddrive deres gæld, og vores medarbejdere, som Collectia tilbyder et positivt arbejdsmiljø, der bygger på tillid, lighed og mangfoldighed.

 

Passionate

Collectias medarbejdere er dedikerede og passionerede. De hengiver sig til deres arbejde og er entusiastiske. Vi ønsker, at vores kunder skal føle vores engagement, og derfor er det af stor betydning at uddanne medarbejderne til at udvikle den rette holdning og tilgang.

 

Transparent

At være gennemsigtig gør det lettere for medarbejdere, kunder og debitorer at samarbejde om fælles mål. Hos Collectia mener vi også, at gennemsigtighed skaber relationer, øger produktiviteten og skaber tillid mellem mennesker.

 

Innovative

Vi evaluerer løbende vores processer og systemer. Vi er nysgerrige efter at finde nye og bedre tilgange, tænke anderledes og være på forkant med nye tendenser. Det viser sig i den måde, vi arbejder med data og procesdigitalisering, samt i vores løbende optimeringsarbejde.