Skip to main content
Kredittid

Kredittid

Kredittid er den periode, hvor en virksomhed vælger at yde kredit til en kunde.

I mange tilfælde, især inden for B2B, altså hvor to virksomheder handler med hinanden, ydes der ofte kredit – og dermed en kredittid.

Mens mange B2C-situationer, altså hvor virksomheder handler med privatpersoner, ofte ikke involverer kredittider – det kunne eksempelvis være, når privatpersoner handler dagligvarer i supermarkedet eller køber ting i et byggemarked.

Hvad skal man give i kredittid?

Det er grundlæggende helt op til sælgeren, hvilken kredittid sælgeren ønsker at give sine kunder – nogle sælgere ønsker ingen eller kort kredittid, mens andre ofte kan give lange kredittider.

Fra tid til anden hører vi om kunder, der siger, at deres kunder mener, at man skal have en kredittid – men det er altså ikke rigtigt – du får jo heller ikke kredit, når du eksempelvis handler i et supermarked.

Hvorfor give kredittid?

I mange tilfælde handler kredit og dermed kredittider om et praktisk element – en håndværker køber et stykke værktøj i et byggemarked, som skrives på en regning, som efterfølgende sendes til virksomhedens bogholderi.

Dette er oftest nemmest for håndværkere og deres bogholderi.

Men kreditter og kredittider kan også give dig en konkurrencemæssig fordel som sælger – fordi kredittider ofte er en fordel for små- og mellemstore virksomheder.

For er du eksempelvis håndværker eller restauratør – kan du med gode kredittider indkøbe dine materialer eller råvarer i en uge, sælge dem og først betale senere. Det betyder, at du måske når at få pengene fra kunden, inden du selv skal betale for materialerne – det kan betyde alverden for din likviditet, da du dermed ikke har penge ude for materialer eller råvarer.

Kunder har ofte tendens til at vælge virksomheder, der yder gode kreditter og kredittider, netop for at opnå en god likviditet. Dermed kan du som virksomhed med gode kreditter opnå en konkurrencemæssig fordel – frem for de konkurrenter, der ikke yder samme gode kreditter.

Ulemper ved at yde kredit

Ligesom at kreditter kan give dig som sælger og dine kunder konkurrence- og likviditetsmæssige fordele, ja, så har alle kreditter også en iboende risiko.

For kredit er altid forbundet med en vis form for risiko – risikoen for, at kunden ikke kan betale, når kredittiden udløber, og fakturaen skal betales.

Virksomheden må dermed nøje overveje, om de konkurrencemæssige fordele opvejer den iboende risiko, der er ved at yde kredit. Det er ofte en svær beregning, men den kan desværre oftest bedst foretages ved at se på bagudrettede tal.

Minimer din risiko ved at yde kredit

Der er mange måder at minimere din risiko, der er forbundet med at yde kredit.

En af de mest brugte metoder er at segmentere dine kunder – og yde kredit ud fra egne eller eksterne anbefalinger.

Det kunne eksempelvis være, at nye kunder får korte kredittider og små beløb at få kredit på baggrund af – mens ældre kunder får større kreditter og bedre kredittider.

En anden metode til at minimere din risiko, der er forbundet med at yde kredit, er at kreditvurdere dine kunder – brug offentlige registre, men også kreditvurderingssystemer som Qatchr, der kan give dig anbefalinger om kredittider, beløb og lignende.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg