Skip to main content
Låneaftale

Låneaftale

En låneaftale er det juridiske dokument, der sætter rammerne for et lån mellem to parter; långiver og låntager. Låneaftalen skal sikre begge parters rettigheder og sikre, at alle formaliteter omkring lånet er dokumenteret og nedfældet.

I låneaftalen står der typisk oplysninger som:

  • Lånets parter
  • Lånets størrelse
  • Lånets afvikling
  • Lånets omkostninger
  • Lånets løbetid

En låneaftale benævnes typisk også som et gældsbrev, og de to begreber dækker grundlæggende over en og samme ting.

Hvorfor lave en låneaftale?

En låneaftale er til både långiver og låntagers fordel og tjener som en sikkerhed for begge parter.

Sikkerheden består i, at begge parter kender alle vigtige forhold omkring lånet og danner dermed også grundlag, såfremt der måtte opstå tvivl eller tvister omkring lånet.

Tvister, der ofte kan opstå omkring et lån, er relateret til lånets omkostninger, rentetilskrivninger og forhold omkring afdrag. Med en god låneaftale sikrer man sig, at dette ikke bliver en udfordring.

Låneaftalen danner ligeledes også grundlag for eventuel inkassation/inkasso, da et inkassofirma eller en advokat ofte vil efterspørge lånets dokumenter, herunder låneaftalen, for at påbegynde en eventuel inkassosag, hvis låntager misligholder lånet i dets løbetid.

Låneaftalen er også rammen for eventuelle spørgsmål fra Skat. For såfremt der ikke foreligger gyldig dokumentation omkring et lån, herunder eksempelvis en låneaftale, vil Skat kunne så tvivl omkring lånet – og om lånet har karakter af et sådant, eller en gave.

Såfremt lånet ingen låneaftale har, eller låneaftalen er udformet så gunstigt for långiver, at det ikke vurderes at have karakter af et lån, så vil Skat kunne vælge at beskatte lånet som værende en gave.

Derfor er det vigtigt at lave en låneaftale.

Hvem laver låneaftalen?

I princippet kan både låntager og långiver udarbejde låneaftalen – eller få deres respektive jurister eller advokater til det.

Men i langt de fleste tilfælde er det långiver, der udarbejder og udfærdiger låneaftalen, da det typisk er långiver, der sætter rammer og vilkår for lånet – og dermed også har ønsker til blandt andet rente, afvikling, omkostninger m.v.

I praksis er långiver ofte en bank – og det er dermed ofte deres standard låneaftale og vilkår, som lånet udarbejdes ud fra.

I visse tilfælde kan det også være långivers advokat, der udarbejder lånedokumentet, men det er ofte sjældent nødvendigt på standardlån med standardvilkår og -betingelser.

Download gratis skabelon til låneaftale her

Hos Collectia hjælper vi hver eneste dag små og mellemstore virksomheder med inkasso, renter, gæld og lignende – og anbefaler naturligvis altid, at du udfærdiger en låneaftale.

Vi har her lavet en skabelon, du frit kan downloade, bruge og tilpasse efter dine behov.

Skabelonen til låneaftalen bør du nøje gennemgå og udfylde, så den er tilpasset de vilkår, du ønsker for lånet.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg