Skip to main content
En-uheldig-ung-mand-med-en-forgaeldet-mor-Inkassofirma-Collectia-Inkasso-Blog
Sebastian S. •
25/03/2019

En uheldig ung mand med en forgældet mor

Skyldner var anført som køber af en bil på salgsslutsedlen. Hun blev – og var fortsat, da fogedsagen blev foretaget – registreret som ejer i Motorregistret. Det kunne dog under fogedsagen som ubestridt lægges til grund, at skyldners dengang 17-årige søn havde betalt bilen, og at han afholdt alle løbende omkostninger ved bilen.

Fogedretten konstaterede, at parterne efter deres forklaringer havde valgt den fremgangsmåde ved købet af bilen, at lade skyldner registrere som køber, selv om bilen reelt blev betalt af sønnen, da han var under 18 år på dette tidspunkt, og derfor ikke kunne købe bilen. Herefter foretog fogedretten udlæg i bilen, idet fogedretten anførte følgende:

»Efter værgemålslovens § 42 råder umyndige selv over, hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter de er fyldt 15 år, idet rådigheden ikke medfører adgang til at påtage sig gældsforpligtelser. En umyndig kan således ikke lovligt købe en bil, selv om det sker for egne penge, da købet tillige bl.a. medfører en pligt til at betale ejerafgifter og lovpligtig ansvarsforsikring. Under disse omstændigheder må fogedretten lægge til grund, at [skyldner] var den reelle ejer af bilen ved købet og fortsat er det, henset til at der ikke siden er sket ændring af forholdene vedrørende bilen.«

Landsretten stadfæstede kendelsen med følgende begrundelse:

»Det, der er anført om, at en aftale mellem [skyldner] og [sønnen] strider mod lov og ærbarhed, kan ikke føre til, at Marco Schultz’ indsigelse afvises. Af de grunde, som fogedretten har anført, tiltræder landsretten, at [skyldner] var ejer af bilen på købstidspunktet. Selvom [sønnen] fyldte 18 år den 1. august 2017 forblev bilen registeret til [skyldner] både hos SKAT og hos forsikringsselskabet. [Skyldner] og [sønnen] har herefter ikke godtgjort, at det reelle ejerforhold efter den 1. august 2017 skulle være et andet end det registrerede.«

Fogedretten i Koldings kendelse af 21. august 2018, nr. FS 01-5049/2018
VLK 14. november 2018 (4. afd.) B-0377-18
FM 2019.24


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg