Skip to main content
Ny dom - Kompensationsgebyr kan pålægges flere fakturaer - Inkassofirma Blog
Sebastian S. •
08/12/2020

Ny dom: Kompensationsgebyr kan pålægges flere fakturaer

Kompensationsgebyret blev indført i Danmark i forbindelse med et EU-direktiv tilbage i 2013. Men på trods heraf, er det fortsat de færreste danske virksomheder, der gør brug af gebyret – og det er synd. Nu er der kommet et ny dom på området, der måske kan sætte ekstra skub i brugen af det.

Det koster penge at have dårlige betalere. Ikke nok med at du risikerer at gå glip af manglende omsætning, hvis dine fakturaer ikke bliver betalt, koster administrationen af de manglende betalinger også ekstra tid og ressourcer i bogholderiet. Tilbage i 2013 muliggjorde et nyt EU-direktiv at alle europæiske virksomheder kunne pålægge et såkaldt kompensationsgebyr på 310 kroner til alle debitorer, der var erhvervsdrivende.

Som inkassofirma hjælper vi her hos Collectia mange små og store virksomheder med deres inkasso, men vi oplever, at det er de færreste virksomheder, der rent faktisk gør brug af kompensationsgebyret. Det skyldes sandsynligvis, at de færreste virksomheder kender til det.

Nu er der netop kommet en ny landsretsdom, der stadfæster, at danske virksomheder må pålægge kompensationsgebyret på hver eneste ubetalte faktura man måtte have mod en debitor og ikke blot en af dem – som der tidligere har hersket tvivl om.

Dommen kan forhåbentlig være med til at sætte nyt fokus på gebyret og brugen af det.

Kompensationsgebyret kort fortalt

Det er tidskrævende at håndtere dårlige betalere, uanset om du er kreditor, advokat eller inkassofirma – men kompensationsgebyret er med til at kompenserer for dele af de ekstra udgifter, som du måtte have i forbindelse med at skulle rykke dine kunder for manglende betaling.

Desværre gør de færreste virksomheder brug af gebyret, og sandsynligvis fordi de færreste kender til det. Vi mener derfor, at du bør vide:

  • Kompensationsgebyret er på 310 kroner
  • Må pålægges straks efter forfaldsdatoen er overskredet og fakturaen ikke er betalt
  • Er uafhængig af dine øvrige rykkergebyr
  • Det er ikke et krav at der er udsendt rykkerskrivelser forud
  • Du må kun pålægge dine erhvervskunder (B2B), et kompensationsgebyr

Med den nye dom fra landsretten bør du nu også vide, at kompensationsgebyret må pålægges hver eneste ubetalte faktura en debitor måtte have, og altså ikke blot en, som der hidtil har været en del tvivl om.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg