Skip to main content
Kreditor

Kreditor

Vi sætter her fokus på ordet kreditor i forbindelse med inkasso og generel regnskabspraksis.

Hvad er en kreditor?

Ordet kreditor stammer fra det latinske ord ‘creditor’ og betyder “at betro”.

En kreditor er en person, juridisk enhed eller virksomhed, der har penge eller andre værdier til gode hos en anden virksomhed eller privatperson. Denne anden part kaldes for debitor.

Kreditor bruges oftest som udtryk i regnskabsmæssig sammenhæng, og er her ofte en virksomhed, der har udsendt en faktura til en debitor på kredit.

Hos et inkassofirma er kreditor den part, der har penge til gode hos en kunde, altså inkassofirmaets kunde.

Typer af kreditorer

Der findes i juridisk forstand to type af kreditorer; en simpel kreditor og en privilegeret kreditor.

De fleste krav mellem en kreditor og en debitor er ofte i form af en ubetalt faktura, også kaldt et fakturakrav. Her har en kreditor solgt produkter eller tjenesteydelser, som en debitor ikke har betalt for. Dette krav er ofte et simpelt krav, såfremt det kun er fakturaen, der danner grundlag for kravet. En kreditor med et simpelt krav, betragtes som en simpel kreditor.

I praksis har dette ikke den store indflydelse, blot fakturaen bliver betalt eller af debitor ikke går konkurs eller lignende. Disse krav har ofte en forældelse på 3 år.

Det modsatte af en simpel kreditor er en såkaldt privilegeret kreditor – en kreditor med et privilegeret krav. En privilegeret kreditor står juridisk set før en simpel kreditor og dermed typisk foran fakturakrav og lignende.

Ved en konkurs eller lignende bobehandling kan det være af afgørende betydning at du ikke blot er en simpel kreditor, men er en privilegeret kreditor. En privilegeret kreditor står foran de simple kreditorer, i eksempelvis en konkurs, hvor boet skal gøres op.

Det kræver en del mere jura for at gå fra en simpel kreditor til en privilegeret kreditor. Dermed er det også typisk banker, långivere og lignende, der er privilegerede kreditorer og deres krav står altså før et fakturakrav.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg