Skip to main content
Acceptfrist

Acceptfrist

En acceptfrist angiver det tidspunkt, hvor du som modtager af eksempelvis et tilbud senest skal have accepteret dette. Accepteres tilbuddet ikke inden fristens udløb, anses det som et afslag, og leverandøren er ikke længere juridisk bundet af sit tilbud. Når tilbuddet er accepteret indenfor fristen, er det bindende. Acceptfristen kan være fastsat i henhold til aftalelovens § 2. Du kan læse mere om emnet i aftaleloven.

Hvorfor arbejder man med acceptfrister?

Mange virksomheder anvender acceptfrister i deres tilbud, overslag eller andre aftaledokumenter af gode grunde. En acceptfrist tvinger kunden til at træffe en hurtig beslutning, og den hjælper virksomheden med at planlægge ressourceforbrug, indkøb af materialer m.m. Derudover er acceptfrister fordelagtige, når tilbuddet afhænger af variable faktorer som materialepriser og renter, der kan ændre omkostningerne og dermed påvirke rentabiliteten af en ordre.

Hvornår er en aftale bindende for parterne?

En aftale er principielt bindende, når et tilbud er fremsendt til en kunde, og kunden accepterer dette inden udløbet af acceptfristen. Hvis en tilbudsmodtager først svarer efter fristens udløb, er leverandøren eller tilbudsgiveren ikke juridisk forpligtet til at honorere tilbuddet. I praksis vælger mange tilbudsgivere dog at efterleve tilbuddet, men de er ikke juridisk forpligtede til dette.

Legal acceptfrist

Juridisk arbejder man med begrebet “legal acceptfrist”, når der ikke er angivet en specifik acceptfrist på et tilbud. For mange tilbud er der ikke angivet en acceptfrist, og det er så op til modtageren at beslutte, hvornår tilbuddet skal accepteres. Denne form for acceptfrist reguleres af aftalelovens § 3, som omhandler:

  • Forsendelsestidspunkt for tilbuddet
  • Den rimelige betænkningstid
  • Forsendelsestid for svaret

I moderne kommunikation, hvor telefon, sms eller e-mail anvendes, er det særligt den rimelige betænkningstid, der er relevant. Denne varierer afhængig af, hvad der købes. For varer som værdipapirer, hvor priserne kan svinge hurtigt, er den rimelige betænkningstid tilsvarende kort. Hvis et tilbud gives mundtligt, fastslår aftalelovens § 3, stk. 2, at det skal accepteres straks.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg