Skip to main content
Hæftelse

Hæftelse

Begrebet hæftelse er interessant i mange sammenhænge, både i forhold til lån, gæld og i forbindelse med selskabsformer og selskabsstiftelse.

Men hvad er hæftelse egentlig? Hæftelse består i sin enkle form af, at du som låntager eller virksomhedsejer kan hæfte for det lån eller de forpligtelser, du har.

Der findes imidlertid en række forskellige typer af hæftelse, som vi vil komme ind på her i artiklen, bl.a. personlig hæftelse, solidarisk hæftelse og begrænset hæftelse.

Personlig hæftelse

Ved personlig hæftelse hæfter du som privatperson personligt for de forpligtelser, du har, såsom gæld, lån eller lignende.

Driver du eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab, vil du som udgangspunkt hæfte personligt for alle dine forpligtelser.

Det betyder, at hvis du optager lån i din enkeltmandsvirksomhed og ikke betaler dine afdrag, vil du personligt hæfte for disse, og banken vil dermed i praksis rette kravet mod dig.

Det samme gælder for indgående fakturaer, der indgår til din virksomhed; betaler din virksomhed ikke, vil kreditor typisk rette kravet mod dig personligt.

Selskabsformen bestemmer altså i udgangspunktet, hvordan din hæftelse er, men du skal være opmærksom på, at låntagere som eksempelvis banker og lignende typisk også vil forlange personlig hæftelse fra dig som privatperson, også når du driver virksomhed i selskabsform, såsom et anpartsselskab eller aktieselskab. På denne måde sikrer banken sig en højere grad af sikkerhed for sit lån.

Begrænset hæftelse

Ved begrænset hæftelse hæfter du som privatperson, og dermed din private økonomi, ikke for de aktiviteter, du måtte foretage dig i din virksomhed.

Den begrænsede hæftelse opnås bl.a. ved aktieselskaber eller anpartsselskaber, hvor ejeren ikke hæfter personligt.

Du skal dog være opmærksom på, at visse långivere vil forlange personlig hæftelse ved eksempelvis optagelse af lån, også selvom du driver din virksomhed som et selskab med begrænset hæftelse.

Solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse er en form for hæftelse, hvor du hæfter sammen med en anden, solidarisk. Det kan eksempelvis være, at du har optaget et lån med en anden, og dermed hæfter I begge for lånet.
En solidarisk hæftelse giver mulighed for långiveren at rette sit krav mod flere låntagere, og hvis den ene låntager ikke betaler, vil man typisk gå efter den anden låntager.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg