Skip to main content
Skifteretten

Skifteretten

Skifteretten er en del af din lokale byret og findes i 24 af de største byer. Den behandler sager af civil karakter, straffesager, tinglysningssager og skiftesager.

Skifteretten behandler alle typer af sager inden for gældssanering, konkurs, arv og dødsboer – både for erhverv og privat.

Populært sagt varetager skifteretten alle sager, hvor aktiver, værdier eller pengebeløb skifter hænder uden et egentligt køb.

Så er du erhvervsdrivende eller privatperson, vil du med høj sandsynlighed støde på skifteretten en eller flere gange i dit liv.

Eksempler på arbejdsopgaver i skifteretten

Skifteretten varetager alle de sager, hvor værdier, aktiver eller pengebeløb skifter ejermand, eksempelvis ved død, konkurs eller skilsmisse.

Dør en person, er det skifteretten, der varetager alle juridiske formaliteter herom. I forbindelse med et dødsbo, er det skifterettens opgave at foretage en opgørelse af dødsboet samt en eventuel fordeling af aktiver, værdier og pengebeløb til eventuelle arvinger.

Hvis en person er død, og ægtefællen stadig er i live, vil skifteretten som udgangspunkt sørge for, at ægtefællen kan sidde i uskiftet bo, så vedkommende fortsat kan beholde aktiver og pengebeløb uden at disse fordeles ud til eventuelle arvinger. Dette gøres for at sikre, at den levende ægtefælle kan opretholde samme levestandard som før.

Har en privatperson behov for gældssanering, er det også skifteretten, der faciliterer processen herfor, lige fra at modtage ansøgningen herfor til kreditormøde til billigelse af gældssaneringen. Møder forbundet med gældssaneringen, som for eksempel kreditormøde, foregår i skifterettens lokaler.

Går en virksomhed eller privatperson konkurs, er det ligeledes skifteretten, der varetager denne proces. Skifteretten vil i forbindelse med en konkurs udpege en kurator, der vil sørge for at opgøre boet og uddele eventuel overskud til eventuelle kreditorer. Skifteretten faciliterer altså processen omkring en virksomheds (eller privatpersons) konkurs, og eventuelle møder foregår i skifterettens lokaler efter dens opfordring.

Det er ligeledes også skifteretten der står for en eventuel rekonstruktion og tvangsopløsninger af selskaber.

Indkaldt til skifteretten

Du vil typisk automatisk blive indkaldt til møde i skifteretten i forbindelse med en lang række forskellige sager.

Skifteretten behandler sager om dødsbo, skilsmisse, gældssanering, konkurs, rekonstruktion og tvangsopløsning. Langt hovedparten af disse sager indkaldes du altså automatisk til.

Ved eksempelvis dødsfald, vil de pårørende skulle anmelde dette til det lokale kirkekontor, hvorefter skifteretten får besked.

Skifteretten og inkasso

Gør du brug af en professionel inkassoleverandør, inkassofirma eller advokat, vil disse typisk kunne hjælpe din inkassosag videre til skifteretten/kurator, såfremt din debitor går konkurs i processen, eller det vurderes rentabelt at begære debitor konkurs med en konkursbegæring.

Kontakt dit inkassofirma eller advokat for mere info herom.

Prisen for at benytte skifteretten

Visse ydelser hos skifteretten koster penge, en såkaldt retsafgift.

Retsafgiften afhænger af hvad du skal have rettens hjælp til. Vi anbefaler, at du finder priserne direkte på skifterettens hjemmeside på domstol.dk.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg