Skip to main content
Gratis-Resultatbudget-Skabelon-Collectia-Inkassofirma-Blog
Sebastian S. •
29/01/2024

Gratis resultatbudget skabelon

Et resultatbudget er et budget, der viser forventningerne til det kommende regnskabsår eller den kommende periode. Resultatbudgettet skal give et overblik over virksomhedens forventede omkostninger og indtægter.

Posterne i budgettet kan variere; jo større og mere kompleks virksomheden er, desto mere komplekst er resultatbudgettet ofte. Visse virksomheder vælger at have et resultatbudget for hver afdeling/område, som derefter bruges som et styringsredskab.

Resultatbudgettet kaldes også af nogle et driftsbudget, men det er i princippet det samme.

Hvorfor lave et resultatbudget?

Der er mange gode grunde til, at din virksomhed bør lave et resultatbudget. Med et resultatbudget kan du få overblik over de forventede indtægter og udgifter, og dermed have kontrol over og styring med virksomhedens økonomi.

Derudover kan eksterne parter, såsom banker og andre långivere, ønske at få fremsendt et resultatbudget i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse, sikkerhedsstillelse eller lignende. Dette efterspørges ofte i forbindelse med en balance.

Sådan laver du et resultatbudget

Der er mange måder at lave et resultatbudget på. Grundlæggende handler det om at estimere posterne i det, både de forventede indtægter og udgifter. Det kan være besværligt at estimere, men ofte handler det om at gøre det så godt, man kan, ud fra de informationer og eventuelle historiske data, der er tilgængelige.

Er man en virksomhed i drift, vil det dermed generelt være nemmere at se ind i historiske data, salg, omsætning og perioder, mens nye virksomheder ofte kan have svært ved at estimere, da informationerne ikke er tilgængelige i samme omfang.

Sørg altid for at inddrage så meget viden som muligt, når du estimerer dine poster i resultatbudgettet; tag hensyn til omverdenen, forventninger til markedet, kundernes forventninger, forventninger til udgifter, renter og lignende.

Resultatbudgettet kan opdeles på flere forskellige måder, alt afhængig af den enkelte virksomheds behov og præferencer. Mens nogle foretrækker at opdele det på årsplan for et bredere, samlet overblik, vælger andre at opdele det kvartalsvis eller endda månedsvis. Opdeling på kvartals- eller månedsbasis giver mulighed for en mere detaljeret og løbende overvågning. Dette kan være særligt nyttigt for at holde øje med, hvordan resultatbudgettet matcher op med de realiserede data, og tillader en mere nøjagtig og rettidig styring. Selvom en kvartalsvis opdeling kan give et mindre detaljeret billede end en månedsvis opdeling, kan den stadig være mere nuanceret end et årsbaseret budget, hvilket kan gøre det nemmere at bruge som et effektivt styringsredskab gennem året.

Gratis skabelon til resultatbudget

Skal du til at lave et resultatbudget for din virksomhed, kan du med fordel gøre brug af en skabelon. Dermed sparer du en hel del arbejde.

Vi har her hos Collectia udarbejdet en skabelon til et resultatbudget, som du som virksomhed frit kan benytte dig af.

Skabelonen er gratis, og den rummer de mest gængse poster, du skal bruge for at kunne komme i mål. Du må gerne designe, rette og ændre alt det, du vil i skabelonen, så den tilpasses jeres behov og brug. Bemærk, at du ikke må dele skabelonen med andre – opfordrer dem hellere til at downloade den her.

Ved at udfylde og indsende denne formular, bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Vores nyhedsbrev bringer dig nyttig viden omkring inkasso, debitorstyring, økonomi og gode råd til at undgå dårlige betalere. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Hvad indeholder et resultatbudget?

Et resultatbudget indeholder grundlæggende de poster, der afspejler dit regnskab, opdelt i grupper.

Et resultatbudget bør som minimum indeholde:

  • Omsætning (salg af varer, tjenesteydelser og lignende)
  • Variable omkostninger (omkostninger, der varierer med salget)
  • Faste omkostninger (faste omkostninger som husleje osv.)
  • Afskrivninger (afskrivninger på inventar, maskiner, ejendomme mfl.)
  • Finansielle indtægter og udgifter (renterindtægter og renteudgifter fra banken, långivere og lignende)


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg