Skip to main content
Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er en metode, hvorpå en kreditor eller långiver kan sikre sig mod tab på et lån eller andet økonomisk mellemværende med en debitor eller låntager.

I Danmark findes der heldigvis mange måder at opnå sikkerhed for et lån på, hvoraf pant sandsynligvis er den mest almindelige. Ved pant tinglyser en bank eller et realkreditinstitut en rettighed i forbindelse med låneoptagelse, f.eks. over en fast ejendom eller en bil.

Denne artikel fokuserer på de mest udbredte former for sikkerhedsstillelse, som erhvervsdrivende og banker typisk anvender.

Typer af sikkerhedsstillelse

Der findes mange forskellige typer af sikkerhedsstillelse, men her fokuserer vi på de mest almindelige, især dem der relaterer sig til lån, køb og salg samt gældsmisligholdelse.

De mest gængse sikkerhedsstillelser i Danmark omfatter kaution, pant, depositum og udlæg. Det er vigtigt at bemærke, at der også findes specifikke sikkerhedsstillelser tilpasset bestemte brancher og situationer, såsom familiesammenføring, byggeri og miljø, som vi ikke går i dybden med her.

Kaution som sikkerhedsstillelse

Kaution indebærer, at en tredjepart, som kan være en person eller virksomhed uden for långiver-låntager relationen, garanterer for lånet. Dette kunne eksempelvis være en forælder, der kautionerer for sit barns lån.

Ved at kautionere indgår kautionisten en forpligtelse over for kreditor eller långiver om, at lånet vil blive betalt.

Teknisk set betyder det, at hvis debitor ikke betaler sin gæld, kan kreditor rette sit krav mod kautionisten.

Pant som sikkerhedsstillelse

Ved pant får långiver en sikkerhedsrettighed i debitors materielle eller immaterielle aktiver. Dette kan f.eks. være en bank, der får pant i en ejendom som sikkerhed for et lån.

Pant findes i flere former, såsom underpant i fast ejendom, hvor pantet kun tinglyses, og panthaveren ikke fysisk kontrollerer aktivet.

Håndpant er en anden form for pant, hvor kreditor fysisk besidder et aktiv i hele eller dele af lånets løbetid. Dette kan være pant i løsøre som kunst eller luksusure.

Pant i fast ejendom og dets prioritet kan ses på Tinglysning.dk.

Udlæg som sikkerhedsstillelse

Udlæg ligner pant, men adskiller sig ved typisk at blive anvendt i inkassosager, hvor der er tale om misligholdelse af betalinger.

Udlæg foretages med assistance fra fogedretten under en retslig inkassoprocess og kan omfatte værdigenstande, der overstiger det, som anses for at være nødvendigt for et simpelt hjem, som f.eks. biler, ejendomme, kunst og luksusure.

En kreditor kan både have pant og udlæg i samme ejendom, hvis f.eks. et lån ikke bliver betalt til tiden.

Oplysninger om udlæg i fast ejendom og dets prioritet kan også ses på Tinglysning.dk.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg