Skip to main content
Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb

Det er ofte en god idé at kende til sit rådighedsbeløb. Hvis du ikke kender det, vil du i denne artikel kunne finde hjælp til, hvordan du beregner dit rådighedsbeløb, og forstå hvorfor det er en god idé at kende til begrebet rådighedsbeløb som et økonomisk koncept.

Hvad er rådighedsbeløb?

Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har tilbage, når alle dine faste udgifter er betalt. Med andre ord er rådighedsbeløbet det beløb, du har tilbage til dig selv og som du kan bruge til at dække dine variable udgifter, såsom mad, personlig pleje, tøj, fornøjelser, og lignende.

Begrebet bruges primært inden for privatøkonomi og ikke i erhvervsøkonomi.

Det er ofte banker og andre långivere, der aktivt arbejder med begrebet, men det er også vigtigt, at du som privatperson kender til dit eget rådighedsbeløb.

Hvordan beregnes rådighedsbeløbet?

At beregne rådighedsbeløbet er nemt! Formlen for at beregne et rådighedsbeløb er:

Indtægter – Faste udgifter = Rådighedsbeløb

Indtægter omfatter løn, sociale ydelser, tilskud, og lignende.

Faste udgifter dækker over poster såsom husleje, el, vand, varme, forsikringer, og lignende.

Hvis du benytter et budget, hvor du har indtastet alle dine indtægter og alle dine faste udgifter, vil du hurtigt kunne se, hvad du har til rådighed til dine variable udgifter, og dermed dit rådighedsbeløb.

Hvis du ikke har overblik over dine indtægter og faste udgifter, anbefaler vi, at du hurtigst muligt skaber dig dette overblik – og eventuelt søger hjælp fra venner og familie, hvis du ikke selv kan opnå et overblik.

Vi anbefaler altid, at du udarbejder et budget for at få det bedste overblik over din økonomi. Budgettet bør laves i Excel, så det er nemt at opdatere med nye indtægter og udgifter.

Læs også:

https://collectia.dk/deb/viden-tips-og-gode-raad/privatoekonomi-begyndere-7-konkrete-raad/

Hvor stort skal et rådighedsbeløb være?

Størrelsen på et rådighedsbeløb varierer alt efter, om man er enlig, single, en del af en familie eller har børn.

Det er individuelt, hvor stort et rådighedsbeløb bør være. Nogle har mange variable udgifter, mens andre har færre.

Ofte, når der tales om størrelsen på et rådighedsbeløb, er det banken eller långiveren, der fastsætter et beløb, som de mener, låntageren bør have til rådighed efter betaling af faste udgifter. Dette rådighedsbeløb bruger banken eller långiveren i deres samlede kreditvurdering af låntageren.

Der findes ikke et fast svar på, hvad eksempelvis en single eller en familie med to børn bør have i rådighedsbeløb, men du vil ofte kunne få anbefalinger fra din bank om, hvad du bør have til rådighed, når alle dine faste udgifter er betalt.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt forsøger at følge bankens anbefalinger for et rådighedsbeløb.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg