Skip to main content
Udestående

Udestående

Et udestående kan opstå på mange måder, men det sker ofte i forbindelse med fakturaer, hvor en debitor ikke har betalt en kreditors faktura for en leveret vare eller ydelse.

Et udestående kan også opstå, når en låntager ikke opfylder sine forpligtelser over for en långiver, for eksempel en bank eller en privatperson.

Hvad er et udestående?

Et økonomisk udestående er et mellemværende mellem en debitor og en kreditor – eller mellem en långiver og en låntager.

Et udestående opstår, når en person eller virksomhed ikke overholder sine forpligtelser, for eksempel betaling af en faktura eller afdrag på et lån.

Udeståender kan opstå både indbyrdes mellem privatpersoner og virksomheder samt på tværs af disse.

Hvordan behandles et økonomisk udestående?

Der kan være mange årsager til, at et udestående opstår. Ofte er et udestående simpelt, men det kan også være en bevidst handling fra debitorens side, hvis debitor eksempelvis ikke har midler til at betale eller afdrage, eller hvis debitor af en eller anden årsag ikke ønsker at betale.

Et udestående behandles regnskabsmæssigt som et aktiv og dermed som en del af virksomhedens balance. I virksomhedens regnskab opføres et økonomisk udestående ofte som “tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser”.

Hvis det økonomiske udestående er utilsigtet fra kreditors side, og der ikke forud ligger en aftale om det udestående forhold, vil der ofte være behov for et rykkerforløb eller inkassoforløb for at indkassere midlerne.

Hjælp til et udestående

Der er mange måder at forsøge at få et udestående indfriet på.

Et af de værktøjer, der kan assistere med et økonomisk mellemværende mellem to parter, er inkasso. Inkasso kan enten udføres som egeninkasso, hvor virksomheden selv står for hele eller dele af inkassoprocessen, eller det kan foretages hos et inkassofirma eller en advokat.

I Danmark må kun autoriserede inkassovirksomheder og advokater hjælpe andre med inkasso. Der er cirka 120 virksomheder, der er autoriseret af Rigspolitiet til at drive inkassofirma.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg