Skip to main content
Småsag

Hvad er en småsag?

En småsag er en sag med en mindre økonomisk værdi eller en sag uden egentlig økonomisk værdi. I danske domstole defineres en småsag normalt som en sag med en værdi på maksimalt 50.000 kroner, eksklusive eventuelle renter og omkostninger.

Småsager kan også være sager uden økonomisk værdi, såsom konflikter mellem parter, hvor den ene part ønsker, at den anden part skal udføre visse handlinger.

Alle, herunder det offentlige, borgere, virksomheder eller lignende, kan være part i en småsag ifølge de danske domstole.

Småsager er forenklede sagsprocesser

Formålet med småsager er at muliggøre, at en part kan gennemføre en mindre civil sag uden at pådrage sig større retslige omkostninger.

Derfor er sagsprocessen også forenklet og passer til sager, hvor beløbet og kompleksiteten er relativt lav.

Du kan derfor opleve, at retten f.eks. kan hjælpe med sagens forberedelse, men du kan også stilles over for strenge krav om, at dine beviser er relevante for sagen.

Sager uden økonomisk værdi

Småsager er grundlæggende sager, der repræsenterer en værdi på højst 50.000 kroner uden pålagte omkostninger.

Men småsager kan også være sager uden økonomisk værdi, hvor en part ønsker, at en anden part enten skal stoppe eller igangsætte en handling.

Hvordan anlægges en småsag?

Tanken bag småsager er, at det skal være nemt og relativt billigt at føre en småsag. Parterne har normalt ikke behov for advokatbistand, selvom det er muligt.

De danske domstole har gjort det relativt nemt at anlægge en småsag. Du kan oprette en sag direkte på domstolens sagsportal, minretssag.dk. Her finder du detaljerede vejledninger om, hvordan du bruger systemet og anlægger sagen.


Vi kan også gøre det for dig

Vil du hellere overlade arbejdet arbejdet til en professionel, står vi naturligvis til rådighed. Du er velkommen til at kontakte os. Så tager vi en snak om dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig videre.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg