Skip to main content
Renteloven

Renteloven

Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling, eller i daglig tale blot kaldet renteloven. Renteloven fastsætter rammerne for, hvilke renter (morarenter) og gebyrer, der må pålægges et skyldigt beløb, hvis der er tale om en forsinket eller udebleven betaling.

Den nuværende rentelov er oprindeligt tilbage fra 1970’erne, men den der er gældende i dag er fra 2014.

Hvis renteloven har interesse for dig, bør du også være opmærksom på bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. Her finder du de gældende satser for fremmedinkasso og egeninkasso. Satserne er her afhængig af det skyldige beløbs hovedstol.

Hvad indeholder renteloven?

Vi har valgt ikke at kommentere på den aktuelle rentelov, og dermed ikke gå i detaljen med de enkelte paragraffer, da renteloven med jævne mellemrum opdateres med takster, procenter og paragraffer. Men generelt i renteloven kan du finde; hvilken rente (morarente), der må opkræves (aktuelt på 8%), en fastsættelse af, hvornår rentetilskrivelsen må begynde og hvilke krav renteloven er gældende for.

Lige så vigtigt, beskriver renteloven din mulighed for at opkræve kompensationsgebyr, der er et gebyr, du som virksomhed må pålægge dine erhvervskunder, der ikke betaler dine fakturaer. Kompensationsgebyret er i skrivende stund på 310 kroner, og er et gebyr, som du må pålægge, uafhængig af øvrige renter, rykkergebyrer eller andre gebyrer. Dit kompensationsgebyr må pålægges når betalingen konstateres ikke at være betalt, og må pålægges alle B2B handler. Kompensationsgebyret må med andre ord ikke pålægges dine private kunder. Gør du det alligevel, er dine privatkunder i deres ret til ikke at betale gebyret.

Hvor læser jeg mere?

Vi anbefaler, at du altid tager udgangspunkt i den aktuelle rentelov, da den løbende opdateres og ajourføres, som blandt andet med de seneste lovændringer har indført muligheden for at pålægge kompensationsgebyr på erhvervskunder.

Du finder den aktuelle rentelov på retsinformation (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459) – husk at kontrollere, at der står påført ‘GÆLDENDE’. På Retsinformation har du ligeledes mulighed for at finde ældre versioner af loven og denne indhold.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg