Skip to main content

Energi

Hos Collectia er vi vant til at arbejde med energisager

Energiområdet er underlagt mange forandringer i den kommende tid pga. overgangen til engrosmodellen. Hos Collectia holder vi os løbende orienterede om denne udvikling – og tilpasser os den nye virkelighed samt de krav, vores energiklienter stiller til os.

Collectia har arbejdet med energisager i mange år – og har et stort og dybt kendskab til inddrivelse af disse. Vi hjælper i dag vores klienter med alle typer af energisager – fra lukning af strøm, ombytning af målere til rykkerkørsel og inkassobehandling af restancer.

Nemt og overskueligt

Collectia har udviklet en energiløsning, som gør det nemt og overskueligt, at være klient hos Collectia. Vi stiller en webløsning til rådighed, som kan give jer fuldt overblik over jeres sager og samtidig rapportere vores resultater til jer – som I kan trække selv eller vælge, at vi skal sende dem til jer.

Med vores advokat-setup får I en løsning, hvor I kan følge jeres sager i hele inkassoprocessen – fra almindelig og retslig inkasso og til overvågning. Desunden tilbyder vi flere ”inddrivelsesværktøjer” end almindelige inkassofirmaer. Vi kan bl.a. tilbyde jer et landsdækkende konsulentkorps, som besøger kunden på hjemmeadressen, udarbejdelse af betalingspåkrav, effektive retslige processer, specialistteam der håndterer fogedretsmøder etc.

Unik inkassoscore

Collectia har udviklet en unik inkassoscore, som beregner den statistiske sandsynlighed for kundes betalingsevne. Vores inkassoscore gør os endvidere i stand til at give jer en procesøkonomiske vurdering af jeres sager, inden disse går videre til retslig inddrivelse. Inkassoscoren gør os endvidere i stand til at finde frem til det inddrivelsesværktøj (udringning, sms, konsulentbesøg, retslige skridt, kampagner mv.), som passer bedst til netop jeres kunder. Vi ved, at mennesker er forskellige og reagerer på forskellige kommunikationsformer – denne viden bruger vi aktivt i vores inddrivelsesstrategier.

5 fordele

  • Specialist-afdeling med stor kendskab til energisager

  • Unikt samarbejde med advokatpartner

  • Branchens bedste sagsportaler

  • Fleksibel løsning som skræddersyes til jeres behov

  • Vi værner om jeres brand