Skip to main content

Kommunal restance

Inddrivelse af fortrinsberettigede krav

Siden september 2015 har SKATs inddrivelsessystem EFI været suspenderet på grund af IT-problemer. Dette har tydeligt påvirket mange af Danmarks kommuner og offentligt myndigheder, som ikke opnår samme økonomiske råderum. Kommuner oplever stilstand i inddrivelsesprocessen og hastigt voksende gæld hos borgerne.

Derfor står Collectia til rådighed med en fleksibel restanceservice til inddrivelse af fortrinsberettigede krav, der tager høje for kommunernes behov og nuværende udfordringer. Dette skal sikre en effektiv og vedvarende inddrivelse, der gør det muligt at opretholde den sunde økonomi.

  • Ejendomsskat

  • Dækningsafgift

  • Rottebekæmpelse

  • Renovation

  • Skorstensfejning

  • Hegnssyn

  • Byggetilladelse

  • Vejkendelser

Hvorfor vælge Collectia

Vi har stor erfaring med tvangsauktioner og tilbyder at arbejde tæt med kommunen og jeres gældsrådgiver, så vi er i stand til at hjælpe borgerne ud af tvangsauktionen, såfremt dette er kommunens ønske. F.eks ved hjælp af udringning-, SMS- og mailservice.

Høj kvalitet via samarbejdet med vores advokatkontor, hvilket beskytter kommunens navn og omdømme.

Sikker datahåndtering – vi arbejder dagligt med personfølsomme informationer for nogle af landets største virksomheder inden for bank, finans, realkredit, forsikring, energi, parkering, telecom, ejendomsudlejning m.fl.

Rapportering – vi tilbyder fuld gennemsigtighed for kommunen og borgerne via online platforme.

En erfaren sparringspartner for kommune vedr. offentlig ret/lovgivning.

Tvangsauktioner

I samarbejde med vores advokatkontor udfører Collectia tvangsauktioner for kommuner. Vi har har stort kendskab og viden om de indenretlige inddrivelsesprocesser. I 2022 behandlede vi ca. 40.000 indenretlige sager. Sagerne inkluderede bl.a. udarbejdelse af betalingspåkrav og fogedrekvisitioner, behandling af retssager, udførelse af bobehandlinger, rekonstruktioner, ejendomsbesigtigelser, tvangsrealisering af ejendomme mv.