Skip to main content

Forsikring er et kerne forretningsområde for Collectia

Hos Collectia har vi stor ekspertise i forsikringsinkasso, og har serviceret forsikringsselskaber i hele forsikringsbranchen i mange år. 

Vi har opbygget en stor viden om de forskellige forhold, der gælder for inkasso og forsikringssager – heriblandt de juridiske og retslige problemstillinger og udfordringer. Vi kan tilbyde en løsning sammen med vores advokat-samarbejdspartner, Verus Advokatanpartsselskab, der strækker sig over en klassisk rykkerproces eller inkassoproces – til tvangsrealisering af ejendomme – samt alle processerne imellem.

Vores dedikerede forsikringsafdeling arbejder i dag med en række forskellige forsikringsselskaber i Danmark og Norden. Vi håndterer alle typer af forsikringer: fra præmie til skade, fra privat til erhverv, fra rejseforsikringer til brandforsikringer, fra ansvarsforsikringer til kaskoforsikringer. Kort fortalt – alle forsikringstyper i forsikringsbranchen.

Med udgangspunkt i netop jeres behov skræddersyr vi en løsning, der kommer hele vejen rundt og finder de inddrivelsesværktøjer, der gør det muligt at hente jeres penge hjem på bedst mulige vis.

5 fordele ved at lade os varetage jeres forsikringskrav

  • Fast tilknyttet forsikringsafdeling

  • Hurtigere afvikling af indsigelsessager

  • Juridisk støtte og compliance

  • Skræddersyet inddrivelsesforløb

  • Løbende rapportering

Skræddersyet inkassoløsning til forsikringsselskaber

Forsikringsinkasso - inkasso for forsikringsselskaber - Collectia Inkassofirma

Et team med speciale i forsikringsinkasso

Inkasso kan være komplekst – og forsikringsinkasso er ofte ingen undtagelse.

Derfor har vi hos Collectia et dedikeret hold af specialister, med speciale i inkasso inden for forsikringsbranchen.

Du kan derfor, som forsikringsselskab, forvente, at vores team af specialister kender de udfordringer, forhold og gældende jura i eksempelvis forsikringsaftaler, der gør sig gældende for netop jeres type af sager – og ved hvordan de løses på bedst mulige vis, for jer som forsikringsselskab – og jeres kunder. 

Inkasso inden for forsikringsbranchen er en af Collectias kerneforretninger, og det er derfor vigtigt, at sagerne løses på bedst mulige vis. Det tror vi sker bedst ved at have et dedikeret team – der forstår netop jeres type af sager og de eventuelle udfordringer der måtte vær

Følg jeres inkassosager online

Collectia har udviklet en unik inkassoscore, som viser kundens betalingsevne. Denne viden bruger vi proaktivt til at finde den rette løsning for den enkelte kunde.

Vores erfaring viser, at en kompetent, respektfuld og konsekvent inddrivelsesstrategi er afgørende for succes med forsikringsfordringer. Vi sørger løbende for, at vores medarbejdere er up-to-date med lovgivningen inden for forsikring – og benytter sig af korrekte sproglige termer (regres, modpartskrav, skadesager etc.) i kontakten med kunden.

Derudover har I mulighed for at følge jeres sager online på Danmarks bedste inkasso-sagsportal, samt få en nem og overskuelig rapportering. Vi tror på, at gennemsigtighed, debitortilfredshed, varetagelse af jeres ”brand”, vores kompetente medarbejdere og egen Key Account Manager giver jer en tryghed for, at jeres sager er overladt til en partner, som kender alle facetter af forsikringsfordringer.