Skip to main content
Påkravsskrivelse

Påkravsskrivelse

Hvad er en påkravsskrivelse?

En påkravsskrivelse er en juridisk skrivelse fra en kreditor (eller kreditors inkassopartner) til en debitor, der gør opmærksom på et skyldigt beløb, som nu ønskes at blive indfriet.

I daglig tale kaldes en påkravsskrivelse også for et påkrav, et §10 brev, et inkassobrev eller et inkassovarsel.

Påkravsskrivelsen er reguleret i inkassolovens § 10.

Hvorfor sendes en påkravsskrivelse?

For at inkasso må opstartes, skal der jf. inkassolovens §10 være sendt en påkravsskrivelse, der informerer debitor om det skyldige beløb, samt giver debitor en frist på mindst 10 dage til at betale kravet.

Såfremt dette ikke sker, har virksomheden herefter mulighed for at opstarte inkassoprocessen, enten via egeninkasso eller fremmedinkasso altså inkasso med hjælp fra et inkassofirma eller en inkassoadvokat.

Der er ingen krav til at kreditor selv skal sende påkravsskrivelsen, men typisk vil dit inkassofirma eller advokat gerne gøre det for dig.

Der må gerne pålægges rykkergebyr på en påkravsskrivelse samt pålægges kompensationsgebyr, såfremt skyldner er erhvervsdrivende.

Påkravsskrivelsen må først sendes, når betalingsfristen er udløbet.

Hvad indeholder en påkravsskrivelse?

Påkravsskrivelsen er reguleret i inkassolovens §10, og siger her, at før inkasso må opstartes, skal debitor være varslet, hvilket sker ved hjælp fra en påkravsskrivelse.

Der er grundlæggende ingen designmæssige krav til en påkravsskrivelse, men det er vigtigt at:

  • “påkravsskrivelsen tydeligt angiver alle oplysninger, som er nødvendige for skyldners bedømmelse af fordringen
  • “at debitor får en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen” til at betale.

Det er med andre ord, vigtigt at du gør debitor tydeligt opmærksom på beløbets størrelse og eventuelt med reference til den originale faktura samt dennes fakturanummer.

Husk også altid mindst at give skyldner 10 dages betalingsfrist. Sker dette ikke, er påkravsskrivelsen ikke juridisk gyldig.

Paakravsskrivelse-Collectia-AS

Vi har udarbejdet en påkravsskrivelse skabelon, som du frit kan downloade her.

Påkravsskrivelse og retslig inkasso

Ønsker du at opstarte en retslig inkassoproces (enten ved egen hjælp eller med hjælp fra et inkassofirma), er det også her vigtigt at kende til påkravsskrivelsen.

For før du kan opstarte retslig inkasso gennem fogedretten, skal du udfylde et betalingspåkrav, der herefter sendes til fogedretten.

I betalingspåkravet skal du oplyse fogedretten om, hvorvidt du har sendt en påkravsskrivelse til skyldner eller ej. Er dette ikke sket, kan retslig inkasso ikke opstartes.

Læs også:

Konsekvenser ved ignorere en påkravsskrivelse

Vælger din skyldner ikke at overholde påkravbeskrivelsens 10 dages betalingsfrist, har du som kreditor nu mulighed for at overdrage sagen til din advokat eller et autoriseret inkassofirma, der kan stå for selve inkassationen.

Du har ligeledes mulighed for selv at opstarte inkassationen, og med de dertilhørende rentepålæggelser, inkassoomkostninger og lignende.

Vælger du efterfølgende at overlade sagen til inkasso hos en ekstern partner (fremmedinkasso), er det ofte en god ide at gøre opmærksom på, at der allerede er sendt en påkravsskrivelse, så inkassofirmaet ikke begynder forfra.

Husk dit rykkergebyr

Det er en myte, at der skal sendes rykkerskrivelser forud for en påkravsskrivelse, det behøves du ikke.

Rykkerskrivelser er en mulighed for dig som kreditor, men det er ikke et krav. Dermed kan du forkorte processen fra manglende betaling til inkasso ved ikke at sende rykkerskrivelser forud.

Husk at det er muligt at slå en rykkerskrivelse sammen med en påkravsskrivelse, så der pålægges et rykkergebyr.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg