Skip to main content
Forsikringsinkasso

Forsikringsinkasso

Forsikringsinkasso er den juridiske og branchemæssig term for den inkasso, der foretages for, eller af, et forsikringsselskab. Forsikringsinkasso vedrører altså inkassosager, der er forbundet med manglende betaling til et forsikringsselskab.

Hvilke type sager dækker forsikringsinkasso over?

Begrebet forsikringsinkasso dækker grundlæggende over alle manglende betalinger til forsikringsselskaber – og vedrører altså i praksis ofte manglende betaling af præmie til fx rejseforsikring, brandforsikring, ansvars- og kaskoforsikring.

Dermed adskiller inkassosager i et forsikringsselskab sig ikke væsentligt fra andre typer af inkassosager. Dog kan kompleksiteten og den tilknyttede jura være forskellig, herunder særligt forsikringsaftaleloven.

Hvad er lighederne mellem forsikringsinkasso og klassisk inkasso?

Grundlæggende behandles inkasso for et forsikringsselskab næsten på samme måde, som var kravet opstået til en mere klassisk erhvervsdrivende.

Ofte vil der forud for selve inkassoforløbet blevet sendt en række rykkere, med eller uden pålagt rykkergebyr

Efter rykkerprocessen vil der blive sendt et inkassovarsel, hvorefter skyldner varslet om en eventuel inkassoproces, såfremt kravet ikke betales.

Betales kravet forsat ikke efter fremsendelsen af inkassovarslet, og fristen på minimum 10 dage er overskredet, vil sagen gå til inkasso.

I inkassoprocessen er der bl.a. mulighed for pålæggelse af inkassogebyr, opkald til debitor, fysisk fremmøde, registrering i gældsregister – samt eventuelt fremsendelse af sag til fogedretten, med det formål at udøve retslig inkasso.

Fogedretten har mulighed for at tage udlæg i skyldners aktiver eller begære skyldner konkurs, i samarbejde med kreditor / forsikringsselskabet.

Hvor forsikringsinkasso adskiller sig fra ordinære inkassosager er ofte, at inkasso i forsikringsbranchen ofte kan være forbundet med mere kompleksitet og mere juridisk sagsbehandling – såsom forhold i forsikringsaftaleloven.

Hos Collectia har vi bl.a. af den årsag også et dedikeret team, der håndterer inkassosager for forsikringsselskaber i Danmark og resten af Norden. Teamet kender til de udfordringer og relevant jura der er forbundet med inkassation af manglende betaling til forsikringsselskaber. 

Hvad skal man være særligt opmærksom på, i forbindelse med forsikringsinkasso?

På trods af, at inkasso for et forsikringsselskab på mange måder minder om inkasso for enhver anden erhvervsdrivende, er der dog en række forhold man særligt skal være opmærksom på, når der behandles inkasso på vegne af et forsikringsselskab.

Dels er der den forbundne jura i forsikringsaftaleloven, der skal respekteres, og dels er der en række forhold omkring kundeforhold, som skal overholdes.

For mens mange klassiske erhvervsdrivende har inkassosager, der er forbundet med salg af en enkelt vare, tjeneste eller ydelse – så lever forsikringsselskaber af længerevarende kundeforhold. Dette skal man have respekt for, når man som inkassofirma hjælper et forsikringsselskab. 

Hvem må håndtere forsikringsinkasso?

I Danmark er der grundlæggende kun to instanser, der må håndtere inkasso for andre, såkaldt fremmedinkasso; inkassofirmaer og advokater.

Udover inkassofirmaer og advokater, må kreditor naturligvis også altid selv håndtere hele eller dele af inkassoprocessen selv – i forbindelse med forsikringsinkasso, altså forsikringsselskabet.

Samarbejdet omkring forsikringsinkasso kan også være delt mellem forsikringsselskabet selv – og et inkassofirma. I så fald, vil forsikringsselskabet selv stå for de indlevende handlinger, så som rykkerprocessen, mens sagen overdrages til inkasso hos et inkassofirma.

I Danmark er der over 140 autoriserede inkassovirksomheder der kan og må håndtere inkasso, og dermed forsikringsinkasso, på vegne af andre.

Ligeledes må alle advokater i Danmark håndtere inkasso på vegne af deres klienter, det er dog langt fra alle advokater der ønsker, kan eller vil hjælpe med inkasso – og dermed vælger at tilbyde inkasso som service.

I Danmark er der 4.635 advokater (2024 tal) – og 63 advokater og advokatfirmaer, der over for Advokatnøglen, har oplyst at de tilbyder inkasso.

Forsikringsaftalelovens § 14

Vidste du, at det i Danmark er lovpligtigt at have ansvarsforsikret sit køretøj, bil eller motorcykel? 

Det betyder også, at såfremt din forsikring er ophørt på grund af manglende betaling, vil dette udløse et dagsgebyr på 250 kroner (2024 tal).

Har du som kunde hos et forsikringsselskab ikke betalt din forsikringspræmie til din ansvarsforsikring på dit motorkøretøj, kan forsikringsselskabet opsige forsikringsaftalen, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter opsigelsen.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg