Skip to main content
Fremmedinkasso

Fremmedinkasso

Hvad er fremmedinkasso?

Fremmedinkasso er et juridisk begreb for den inkasso, som en virksomhed ikke foretager selv. Det er med andre ord inkasso, der foregår hos en ekstern samarbejdspartner. Egeninkasso foregår hos, eller med hjælp fra et autoriseret inkassofirma eller hos en advokat, ofte kaldt for en inkassoadvokat.

Det modsatte af fremmedinkasso er egeninkasso, hvor kreditor selv står for hele inkassoprocessen på egen hånd, og dermed bærer det fulde ansvar omkring hele inkassoforløbet. Ved fremmedinkasso er det fulde ansvar ofte pålagt den aktør, der hjælper med inkassoen, og det er dermed den aktør, der er ansvarlig for at alle regler, tidsfrister og gebyrer overholdes.

Fremmedinkasso er ofte forbundet med omkostninger til advokaten eller inkassofirmaet, men disse dækkes ofte ind af debitors pålagte gebyrer, og dermed holdes kreditor hos mange inkassoselskaber uden omkostninger. Fremmedinkasso har ligeledes den fordel at det ofte kan frigøre virksomhedens interne kræfter fra inkasso og rykkerprocessen, og dermed kan virksomhedens ansatte bruge tid på andre opgaver.

Gebyrer ved fremmedinkasso

Inkassofirmaet eller advokaten, der hjælper dig med inkasso (fremmedinkasso), kan opkræve et inkassosalær hos debitor.

Inkassogebyret er afhængig af hovedstolens størrelse og er lovbestemt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

Gebyret går fra 400 kroner til helt op imod 6.400 kr + 1% af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Dit inkassofirma eller din advokat vil ofte på vegne af dig også pålægge alle retmæssige rykkergebyrer, renter og lignende.

Hvem må udføre fremmedinkasso?

I Danmark er det kun autoriserede inkassofirmaer, der med godkendelse fra politiet, må drive inkassovirksomhed i Danmark.

I Danmark er der omkring 100 virksomheder, der er autoriseret til at drive inkassovirksomhed i Danmark lige fra klassiske inkassofirmaer til online tjenester.

Udover de autoriserede inkassofirmaer, må alle advokater med en bestalling hjælpe kunder med inkasso (fremmedinkasso).

Du skal være opmærksom på, at det dog er langt fra alle advokater og advokatfirmaer, der beskæftiger sig med inkasso, og dermed ønsker at hjælpe med fremmedinkasso.

Advokater der beskæftiger sig med fremmedinkasso, kalder sig ofte for inkassoadvokater.
Ifølge Advokatnøglen er der i skrivende stund 63 advokater, der har angivet inkasso som deres arbejdsområde ud af mere end 500 aktive advokater at søge iblandt.

Selv om et inkassofirma er autoriseret til at hjælpe med inkasso, er det langt fra sikkert man ønsker at hjælpe dig med netop din sag. Visse inkassofirmaer hjælper eksempelvis udelukkende store kunder med store porteføljer, mens andre har specialiseret sig inden for anden opkrævning. Men tag en dialog med dit inkassofirma om dine muligheder.

Udfører du alligevel inkasso på vegne af andre, kan du risikere at få en bøde.

Gældende love og regler

Udover at det kun er advokater (inkassoadvokater) og autoriserede virksomheder, der må drive inkassoforretning i Danmark, er der også en række love og regler for inkassovirksomheder, som der skal overholdes, når der drives inkasso på vegne af andre.

Reglerne for fremmedinkasso og inkassovirksomheder: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1018


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg