Skip to main content
Stævning

Stævning

En stævning er en jyridisk skrivelse, som udarbejdes og indsendes af en part eller partens advokat til rettet i forbindlese med opstart af en civil retssag.

Stævningen indeholder ofte en opfordring til, at modparten giver et svar på en eller flere fremsatte påstande og at mødet i retten vil redegører herfor.

Ofte er der to parter i en stævning; sagsøger og sagsøgte. Disse er ofte repræsenteret ved hver deres advokat.

Hvad indeholder en stævning?

En stævning er et juridisk dokument, der udformes og fremsendes til den lokale ret.

De relevante dokumenter til en stemning, kan du finde på domstolens hjemmeside.

Stævningen skal indeholde; sagsøgers og sagsøgtes generalia – samt din påstand. Påstanden indeholder den eller de krav, som du ønsker domstolenes hjælp til. Det kunne eksempelvis være anerkendelse af en ret, udlevering af aktiver eller betaling af et pengebeløb.

Udover påstanden indeholder stævningen en opgørelse over det økonomiske mellemværende – herunder eventuel hovedstol og øvrige omkostninger. Dernæst indeholder stævningen en begrundelse for din påstand, samt bevis for din påstand. Findes der vidner, der kan understøtte din påstand, bør du ligeledes påføre disse din stævning.

Du finder skabelonen til den gældende stævning på domstol.dk – her er ligeledes tilknyttet en vejledning til, hvad du bør udfylde. Skabelonen har beskrivelser, eksempler og er meget nem at udfylde.

Skabelonen er ca. 1 side lang. Husk at være så beskrivende med din påstand som overhovedet muligt.

Forløbet i en stævning

En stævning starter med, at du udfylder en skabelon på Domstolens hjemmeside. Her er det vigtigt at denne udfyldes fyldestgørende og korrekt. Ved indleveringen af stævningen, kræves et retsgebyr, der i skrivende stund er på 500 kroner.

Efter fremsendelse af stævningen, får modparten mulighed for at besvare stævningen. Vælger sagsøgte ikke at svare forkyndes stævningen, afsiger retten dom i overensstemmelse med sagsøgtes påstand. Det samme gør sig gældende, såfremt sagsøgte ikke gør indsigelse over påstanden.

Er parterne ikke enige, vil der blive indkaldt til retsmøde i retten med henblik på at vejlede parterne og dermed afklare et eventuelt videre forløb.

Sådan kommer du i gang med en stævning

Grundlæggende er det nemt at komme i gang med at udfærdige en stævning. På domstol.dk finder du de relevante dokumenter der skal udfærdiges, for at kunne indsende en stævning.

På Domstol.dk finder du en skabelon med vejledning til at udfylde en stævning, den aktuelle skabelon er en side lang. 


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg